หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ ไม่หยุดส่งต่อความห่วงใย มอบเครื่องช่วยหายใจ รพ. ขอนแก่น

เงินติดล้อ ไม่หยุดส่งต่อความห่วงใย มอบเครื่องช่วยหายใจ รพ. ขอนแก่น

28 พฤศจิกายน 2563
เงินติดล้อ ไม่หยุดส่งต่อความห่วงใย มอบเครื่องช่วยหายใจ  รพ. ขอนแก่น

เงินติดล้อ จับมือ CVC Capital Partners หนึ่งในผู้ถือหุ้นหลัก โดย คุณนิภา วนิชวัฒน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเครื่องช่วยหายใจ Dräger รุ่น Savina® 300 Classic ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจสำคัญของโรงพยาบาลในการต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง (ขวา) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร และนายหน้าประกันภัยที่มีนายหน้ามืออาชีพมีใบอนุญาตถูกต้อง พร้อมให้คำปรึกษาด้านประกันภัยทุกสาขาทั่วประเทศ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรม และโปร่งใส ให้แก่ผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้ (Under-Banked) เพื่อให้ผู้คนในสังคมมีชีวิตหมุนต่อได้ และหนึ่งในค่านิยมองค์กรข้อสำคัญของเงินติดล้อคือ การสร้างสรรค์แบ่งปันโอกาส สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น