หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ จับมือ CVC สนับสนุนโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม

เงินติดล้อ จับมือ CVC สนับสนุนโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม

14 สิงหาคม 2563
เงินติดล้อ จับมือ CVC สนับสนุนโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด โดย คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณแอลสิทธิ์ เวอร์การา (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ CVC Capital Partners Asia Fund IV หนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักของเงินติดล้อ ร่วมมอบเงินสนับสนุน “โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในครอบครัวยากจน ซึ่งได้รับผลกระทบด้านรายได้จากวิกฤตโควิด-19 ได้รับโภชนาการอาหารที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป โดยมี ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคาร เอส พี (ไอบีเอ็ม)

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น