หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร ติดตามแรงบันดาลใจและที่มาของโครงการ The Challenger 2016 by TUBC

ติดตามแรงบันดาลใจและที่มาของโครงการ The Challenger 2016 by TUBC

05 กันยายน 2559
ติดตามแรงบันดาลใจและที่มาของโครงการ The Challenger 2016 by TUBC

ในอดีต ความสำเร็จของธุรกิจอาจชี้วัดได้ง่ายๆ จากตัวเลขกำไรสูงสุด แต่นิยามความสำเร็จของอดีตคงนำมาใช้ไม่ได้อีกต่อไป โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ผู้คนให้ความสำคัญกับแนวคิดขององค์กรมากกว่าแค่การเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการทำให้สังคมรอบด้านเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อเพื่อรายย่อย เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ เพราะนอกจากจะช่วยลดภาระหนี้นอกระบบให้กับลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศมาอย่างยาวนานแล้ว ล่าสุดยังได้ร่วมมือกับ โครงการปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้การสนับสนุนและร่วมเป็น Case Company ในโครงการ The Challenger 2016 by TUBC การแข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่จะบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยให้กลายเป็นนักวิเคราะห์และที่ปรึกษามืออาชีพต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม a day BULLETIN - แรงบันดาลใจและที่มาของโครงการ The Challenger 2016 by TUBC

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น