หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ ชวนจุดประกายแนวคิด ช่วยคนไทยหลุดพ้นวิกฤตความยากจน

เงินติดล้อ ชวนจุดประกายแนวคิด ช่วยคนไทยหลุดพ้นวิกฤตความยากจน

26 พฤศจิกายน 2563
เงินติดล้อ ชวนจุดประกายแนวคิด ช่วยคนไทยหลุดพ้นวิกฤตความยากจน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการเงินให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งที่ผ่านมาได้ทุ่มเทกับการศึกษาเรื่องราวปัญหาและข้อจำกัดของกลุ่มฐานรากเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เงินติดล้อจึงสนับสนุนการแปลหนังสือ “เศรษฐศาสตร์ความจน” (Poor Economics) หนังสือที่พูดถึงแรงจูงใจ พฤติกรรม และการตัดสินใจของคนจนที่มีต่อเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีเหตุผลมาจากความจนที่ทำให้ขาดโอกาสที่จะได้รับสิ่งต่างๆ ที่ชนชั้นกลางหรือคนมีเงินได้รับ เขียนโดย อภิชิต เบเนอร์จี และเอสแตร์ ดูโฟล สองนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2019 และ “การเงินคนจน” (The Poor and Their Money) ที่อธิบายถึงเรื่องตัวกลางหลากหลายรูปแบบที่คนจนใช้ในการจัดการด้านการเงินของตัวเอง ทั้งการออมเงินและการกู้เงิน เขียนโดย สจวร์ต รัทเทอร์ฟอร์ด และ สุขวินเดอร์ อาโรรา นักเขียนระดับโลก ซึ่งหนังสือ 2 เล่มนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญให้กับผู้บริหารทางด้านการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลภายนอก ได้เข้าถึงข้อมูลที่สะท้อนเรื่องราวการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยภายใต้ข้อจำกัดทางด้านการเงิน ด้วยความคาดหวังอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ และใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบมากยิ่งขึ้น บรรเทาความยากจน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ เพื่อพัฒนาและยกระดับสังคมไทยให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน โดยผู้สนใจสามารถหาซื้อหนังสือทั้ง 2 เล่ม ได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น