หน้าแรก ตอบทุกคำถาม เกี่ยวกับเครดิตบูโร ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ

ตอบทุกคำถาม

เกี่ยวกับเครดิตบูโร

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ

ตอบ :
เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง มีคนชอบพูดเสมอว่า เครดิตบูโรเก็บข้อมูล “แบล็กลิสต์” หรืออ้างว่า “ติด Blacklist ติดเครดิตบูโร” แล้วกู้ไม่ผ่าน ขนาดเคลียร์แล้วยังติด Blacklist ในความเป็นจริง เครดิตบูโรไม่ได้มีหน้าที่ติดแบล็กลิสต์ใคร เครดิตบูโรเพียงแค่เก็บบันทึกประวัติการขอสินเชื่อและการผ่อนชำระหนี้จากการรายงานของสมาชิกเท่านั้น ดังนั้น “แบล็กลิสต์ ไม่มีจริง” ในรายงานข้อมูลเครดิต ดังนั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจของสถาบันการเงินนั้นๆ เท่านั้น

ตอบ :

การพิจารณาสินเชื่อเป็นดุลยพินิจของสถาบันการเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ หรือ นโยบายสินเชื่อของแต่ละสถาบัน และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง ข้อมูลเครดิตเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งในการนำไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อเท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลส่วนอื่น ๆ ที่สถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณาควบคู่กันไปด้วย เช่น รายได้ รายจ่าย อาชีพ อายุงาน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นต้น

ทั้งนี้เราสามารถนำหนังสือปฏิเสธสินเชื่อที่ได้ไปขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวเองได้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตอบ :
สภาพคล่องของเราที่บ่งชี้ว่ามีเงินเพียงพอที่จะผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำหนดหรือไม่ โดยปกติจะคำนวณจากรายได้หักลบกับจำนวนยอดหนี้ที่ต้องผ่อนต่อเดือน

ตอบ :
พฤติกรรม หรือประวัติการผ่อนชำระ โดยสถาบันการเงินจะพิจารณาจากวินัยในการผ่อนชำระสินเชื่อของเรา ว่าผ่อนคืนตามกำหนดเวลาไหม ผ่อนครบตามจำนวนหรือเปล่า ซึ่งปกติจะดูเป็นชุดข้อมูล 12 เดือนล่าสุด จำนวนอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้แล้วแต่นโยบายของแต่ละสถาบัน

ตอบ :
ดีสำหรับคนที่ต้องการสร้างเครดิตหรือซ่อมเครดิต เพราะการกู้เงินกับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต หรือสมาชิกเครดิตบูโร จะทำให้เราสามารถสร้างประวัติการชำระหนี้ที่ดีได้ ด้วยการผ่อนชำระหนี้อย่างมีวินัย ผ่อนให้ครบตามจำนวน ผ่อนให้ตรงเวลา พอผ่านไปสักระยะอย่างน้อย 12 เดือน เครดิตเราก็จะดีขึ้น ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสในการเลือกและเข้าถึงสินเชื่อสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยถูกลงได้

ตอบ :
เนื่องจากการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินนั้น จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ไม่ใช่แค่ประวัติการผ่อนชำระอย่างเดียว แต่อาจดูจากรายได้ในปัจจุบัน ผู้ค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ อย่างไรก็ตามปัจจุบันข้อมูลจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่ได้มีการส่งข้อมูลเข้ามาในระบบข้อมูลเครดิตบูโร ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเก็บรายงานข้อมูลได้ที่ https://www.ncb.co.th/faq

ตอบ :
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติของแต่ละสถาบันการเงินที่เราไปยื่นขอสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม หากเราไม่เคยมีประวัติในรายงานข้อมูลเครดิตเลย สถาบันการเงินอาจพิจารณาจากข้อมูลบ่งชี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน รายรับ บัญชีเงินฝาก เป็นต้น

ตอบ :
สถาบันการเงินจะให้สินเชื่อลูกค้านั้น มีหลักเกณฑ์พิจารณาหลายอย่าง นอกจากรายงานข้อมูลเครดิต เช่น ลูกค้ามีหน้าที่การงานดี รายได้แน่นอน หรือภาระหนี้ทั้งหมดว่าสอดคล้องกับรายได้ที่เราสามารถผ่อนชำระได้หรือไม่ ซึ่งหนี้ค้างชำระของบัตรเครดิตหรือวงเงินในบัตร สถาบันการเงินอาจพิจารณารวมเป็นหนึ่งในภาระหนี้สิน ดังนั้นหากเรามีบัตรเครดิตที่ใช้งานอยู่ พยายามจ่ายให้ครบเต็มจำนวน หรือหากมีบัตรเครดิตที่ไม่ใช้งานแล้ว ควรรีบปิดบัตรเพื่อลดโอกาสที่สถาบันการเงินอาจมองว่ามีโอกาสในการก่อหนี้เพิ่ม

ตอบ :
ขึ้นอยู่กับว่าห้างสรรพสินค้านั้นออกบัตรเครดิตร่วมกับสถาบันการเงินใด และสถาบันการเงินนั้น ๆ เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต หรือสมาชิกเครดิตบูโรหรือไม่ หากเป็นสมาชิก สถาบันการเงินเจ้าของบัตรจะมีการพิจารณาสินเชื่อจากประวัติการขอและประวัติการผ่อนชำระย้อนหลังจากรายงานของเครดิตบูโรด้วย ซึ่งแต่ละสถาบันก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกัน

ตอบ :
หากต้องการกู้ใหม่อย่างเร่งด่วน อาจใช้ใบปิดหนี้ไปยื่นประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม หากปิดปุ๊ปกู้ใหม่ปั๊ปอาจมีสิทธิถูกปฏิเสธจากสถาบันที่เราไปยื่นกู้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่งด้วย