ตอบทุกคำถาม

เกี่ยวกับเครดิตบูโร

เครดิตไม่ดีซ่อมได้
ถาม :
ถ้าเครดิตเสียแล้วจะเป็นอย่างไร
ตอบ :
ถ้าเรามีประวัติในการชำระหนี้ที่ไม่ดี มีการค้างชำระนานกว่า 90 วันขึ้นไป โอกาสที่เราจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม ได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่ดอกเบี้ยที่ต่ำ ก็จะน้อยลง
ถาม :
ถ้าเคยค้างชำระ แต่กลับมาจ่ายทั้งหมดจนเป็นปัจจุบันแล้ว เครดิตจะเป็นอย่างไร
ตอบ :
ถ้าในอดีตเคยค้างชำระ หรือจ่ายช้าบ้างบางงวด แต่ปัจจุบันสามารถกลับมาชำระได้ตามปกติเป็นปัจจุบัน รายงานข้อมูลเครดิตก็จะถูกปรับสถานะกลับมาเป็น “สถานะปกติ” (10) ในรอบเดือนถัดไป
ถาม :
ต้องผ่อนตรงเวลานานเท่าไหร่ คะแนนเครดิตถึงจะดีขึ้น
ตอบ :
สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและใช้ข้อมูลจากรายงานในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งบางสถาบันจะดูจากประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน หรือ 18 เดือน ว่าเรามีวินัย และความสามารถในการผ่อนชำระตรงต่อเวลามากน้อยขนาดไหน ทางที่ดีควรผ่อนชำระให้ตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอจนครบสัญญา หรืออย่างน้อยหนึ่งปี เพื่อสร้างเครดิตที่ดีในรายงานของเครดิตบูโร
ถาม :
ถ้าเป็นหนี้หลายเจ้า ควรทำอย่างไรดี
ตอบ :
ถ้าคุณเป็นหนี้หลายบริษัทและไม่สามารถผ่อนชำระไหว การรวมหนี้มาไว้ที่เดียวจะทำให้บริหารจัดการได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถควบคุมรายจ่ายต่อเดือนได้ การเลือกใช้บริการ “เงินติดล้อ” บริษัทสินเชื่อทะเบียนรถที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร ก็เป็นอีก 1 ตัวช่วยในการรวมหนี้ และนำเงินไปปิดหนี้ที่อื่น ๆ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมื่อผ่อนชำระให้ตรงตามกำหนดจนครบสัญญา หรืออย่างน้อย 1 ปี ประวัติของคุณก็จะดีขึ้นอีกด้วย
ถาม :
หลังจากครบกำหนดโครงการพักชำระหนี้ ถ้ายังไม่สามารถกลับมาจ่ายค่างวดได้ตามปกติ ต้องทำอย่างไร
ตอบ :
หาทางพูดคุยกับสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ให้เราสามารถผ่อนชำระหนี้คืนไหว ป้องกันไม่ให้บัญชีของเราเกิดสถานะ “ค้างชำระหนี้” (20) ซึ่งจะมีผลเสียในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคต
ถาม :
ขอสินเชื่อไม่ผ่าน เครดิตไม่ดี เคยค้างชำระนานต้องทำอย่างไร
ตอบ :
หาทางพูดคุยประนอมหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อให้มีความสามารถในการจ่ายหนี้คงค้างให้ครบหมดได้ ซึ่งประวัติการผ่อนชำระใหม่ของเราจะถูกเก็บในเครดิตบูโร และจะค่อยๆ ทยอยซ่อมประวัติการค้างชำระที่ไม่ดีในอดีตออกไป
ถาม :
รายงานข้อมูลเครดิตขึ้นสถานะ “อยู่ในกระบวนการทางกฏหมาย” (30) และ สถานะ “อยู่ในระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม” (31) แล้วต้องทำอย่างไร
ตอบ :

สถานะ 30 ในรายงานข้อมูลเครดิต หมายถึง บัญชีสินเชื่อของเราอยู่ในระหว่างกระบวนการทางกฏหมาย และ สถานะ 31 หมายถึง อยู่ในระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม

**เมื่อมีการยื่นคำร้องต่อศาลาเพื่อให้บังคับตามบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งนำส่งด้วยรหัสสถานะบัญชี 30 และ 31 แล้ว ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามข้อตกลง รายงานข้อมูลเครดิตจะยังต้องนำส่ง ด้วยรหัสสถานะบัญชี 30 และ 31 ต่อไป จนกว่าเราจะผ่อนชำระจนครบยอดและสามารถปิดบัญชีได้เรียบร้อย

ถาม :
ปิดบัญชีสถานะ “โอนหรือขายหนี้” (42) ต้องทำอย่างไร
ตอบ :

รีบตามเอกสารใบยืนยันปิดยอด แล้วนำไปแก้ไขสถานะที่เครดิตบูโร สถานะจะแก้ไขเป็น “ชำระหนี้ให้ผู้รับโอนหนี้เสร็จสิ้น” (43) 

เอกสารที่ใช้ ได้แก่

  • แบบคำขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี (ดาวน์โหลดได้ที่ www.ncb.co.th)
  • หนังสือยืนยันการชำระหนี้ปิดบัญชี
  • สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง

***หลังจากยื่นเอกสารหลักฐานเรียบร้อย จะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 30 วัน (โดยเครดิตบูโรจะแก้ไขข้อมูลจากสถานะ 42 โอนหรือขายหนี้ เป็น สถานะ 43 โอนขายหนี้ และชำระหนี้เสร็จสิ้น)

ถาม :
ติดสถานะ “โอนหรือขายหนี้” (42) สามารถขอกู้ซื้อรถซื้อบ้านได้หรือไม่
ตอบ :
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน ประกอบกับประวัติการผ่อนชำระ รายได้ และอาชีพเองก็อาจนำมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้ แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ควรไปติดต่อเพื่อขอชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ เพื่อไม่ให้ประวัติที่ไม่ดีคงค้างอยู่ในรายงานข้อมูลเครดิต
Back to top