สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ครั้งแรก ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ครั้งแรก ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ใครกำลังจะหาซื้อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ถือว่าผิดกฎหมายนะครับ เงินติดล้อแนะนำให้เตรียมตัวไปสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ให้เรียบร้อย สำหรับการสอบใบขับขี่จักรยานยนต์จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คุณจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร วิธีการขับขี่ที่ปลอดภัย รวมถึงต้องมีทักษะในการควบคุมรถจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดี การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสอบ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณสอบผ่านได้มากยิ่งขึ้น และมีใบขับขี่เป็นของตัวเองถูกต้องตามกฎหมาย

วิธีการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ครั้งแรก

วิธีการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ครั้งแรก

สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกสามารถเลือกได้ว่า จะเรียนกับโรงเรียนสอนขับรถที่รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก พร้อมอบรมและสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์กับทางโรงเรียนเลยก็ได้ เมื่อผ่านการทดสอบโรงเรียนสอนขับรถจะออกใบรับรองให้คุณนำไปทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งต่อไป

หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ฝึกขับรถ ฝึกทำข้อสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ตามแนวข้อสอบด้วยตัวเอง จากนั้นเดินทางไปสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่สำนักงานขนส่งด้วยตัวเอง ซึ่งใบขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล ใช้สำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันทั่วไป มีอายุการใช้งานใบขับขี่ 5 ปี
 2. ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สาธารณะ ใช้สำหรับการรับจ้าง บรรทุกรับ-ส่งคน หรือประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีอายุการใช้งานใบขับขี่ 3 ปี

คุณสมบัติผู้สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

สำหรับคุณสมบัติของผู้สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จะมีความแตกต่างกับการสอบใบขับขี่รถยนต์ในเรื่องของอายุผู้ขับขี่ ดังนี้

 • มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (สำหรับการสอบขับขี่รถยนต์ ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
 • รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • ไม่มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ค่าใช้จ่าย และเอกสารที่ต้องเตรียมทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ด้วยตนเอง

ถ้าคุณต้องการฝึกขับรถ ฝึกทำข้อสอบด้วยตัวเอง ก่อนไปสอบใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง จะมีขั้นตอน ดังนี้

 1. อ่าน e-Book คู่มืออบรมใบขับขี่ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 2. จองคิวเพื่อไปอบรมที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน ผ่านแอป DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ DLT Smart Queue โดยเลือกเมนูประเภทงานบริการ ‘งานใบอนุญาต 
 3. เข้าอบรมเป็นเวลา 5 ชั่วโมง
 4. สอบข้อเขียน (ภาคทฤษฎี)
 5. สอบขับรถ (ภาคปฏิบัติ)
 6. ถ่ายรูป ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบขับขี่

แนวข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2567

แนวข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2567

นอกจากการอ่าน e-Book คู่มืออบรมใบขับขี่แล้ว เงินติดล้อแนะนำให้ฝึกทำข้อสอบจากแนวข้อสอบต่อไปนี้ ลองจับเวลา ลองผิดลองถูก มีส่วนช่วยให้คุณวางแผนการทำข้อสอบในแต่ละข้อ และสามารถจดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น การสอบใบขับขี่จะแบ่งออกเป็น 2 วัน วันแรกจะสอบข้อเขียน (ภาคทฤษฎี) ก่อน เมื่อผ่านเกณฑ์จึงจะสอบขับรถ (ภาคปฏิบัติ) ในวันถัดไปได้

แนวข้อสอบภาคทฤษฎี

สำหรับข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์จะเหมือนกันเลย การสอบข้อเขียน (ภาคทฤษฎี) จะมีทั้งหมด 50 ข้อ ให้เวลาในการทำ 60 นาที โดยจะต้องทำให้ได้ 45 ข้อ หรือ 90% ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์ คุณสามารถฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลย ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกได้เลย หรือจะลองอ่านแนวข้อสอบตามหมวดต่างๆ ดังนี้

แนวข้อสอบภาคปฏิบัติ

การสอบขับรถ (ภาคปฏิบัติ) สำหรับทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ จะสอบทั้งหมด 5 ท่า ดังนี้ 

 1. ขับรถจักรยานยนต์โดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 2. ขับรถจักรยานยนต์ ทรงตัวบนทางแคบ ทรงตัวไว้โดยไม่ให้เท้าแตะพื้นประมาณ 10 วินาที
 3. ขับรถจักรยานยนต์ซิกแซกเข้าโค้งแคบ รูปตัว Z ห้ามชนกรวยล้ม
 4. ขับรถจักรยานยนต์เข้าโค้ง รูปตัว S ห้ามชนกรวยล้ม
 5. ขับรถจักรยานยนต์ซิกแซก หลบสิ่งกีดขวาง

กรณีสอบไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่จะบันทึกผล และออกใบนัดสอบครั้งต่อไปให้ โดยนำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่ได้

สรุป เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

การแบ่งเวลาฝึกขับรถ ฝึกทำข้อสอบล่วงหน้า ช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านตั้งแต่ครั้งแรก ไม่ต้องเสียเวลาไปสอบซ้ำหลายๆ รอบ เมื่อได้ใบขับขี่มาแล้ว คุณก็จะใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใช้ขับขี่ในชีวิตประจำวัน หรือเดินทางไปทำงานได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้ รถมอเตอร์ไซค์ของคุณยังสามารถนำไปขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์กับเงินติดล้อได้ด้วย อีกหนึ่งแหล่งเงินทุนสำรองฉุกเฉิน ที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับคุณได้ตลอดเวลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เงินติดล้อพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่ครับ!

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น