แบบฟอร์มเอกสารการโอนรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มเอกสารการโอนรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

การโอนรถเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากด้วยเหตุผลทางกฎหมาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายของรถคันนั้น และเพื่อให้เจ้าของรถคนเดิมมั่นใจได้ว่า หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับรถคันนั้นจะเปลี่ยนเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถคนใหม่หรือผู้ซื้อ การโอนรถไม่ถูกต้องหรือการไม่โอนรถ อาจส่งผลให้เจ้าของรถคนเดิมต้องรับผิดชอบในภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับรถคันนั้นในอนาคตได้ เงินติดล้อจะแนะนำการดาวน์โหลดเอกสารโอนรถจากกรมขนส่งทางบกที่จำเป็นต้องใช้ พร้อมวิธีกรอกได้อย่างถูกต้อง

โอนตรงหรือโอนลอย

ก่อนดาวน์โหลดเอกสารโอนรถต้องรู้ก่อนว่าการซื้อขายรถครั้งนี้จะโอนตรงหรือโอนลอย เพราะการเตรียมเอกสารหรือแบบฟอร์มโอนลอยรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์จะแตกต่างกันเล็กน้อย

 • การโอนรถแบบโอนตรง เป็นการที่เจ้าของรถคนเดิม (ผู้ขาย) และเจ้าของรถคนใหม่ (ผู้ซื้อ) ไปดำเนินการโอนรถด้วยตัวเองที่กรมขนส่งทางบก การโอนกรรมสิทธิ์รถก็จะสมบูรณ์ทันที
 • การโอนรถแบบโอนลอย เป็นการที่เจ้าของรถคนเดิม (ผู้ขาย) เซ็นชื่อช่องผู้โอนในแบบคำขอโอนและรับโอนเอาไว้ก่อน โดยที่จะยังไม่มีชื่อผู้รับโอน หรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเรื่องโอนรถอย่างสมบูรณ์ที่กรมขนส่ง (มักพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของเต็นท์รถ)

แบบฟอร์มเอกสารการโอนรถยนต์ทุกประเภท

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญเพื่อใช้ในการโอนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ แบบฟอร์มโอนรถต่าง ๆ จากกรมขนส่งที่จำเป็นต้องใช้

ตัวอย่าง การเขียนแบบคำขอโอนและรับโอน

ตัวอย่าง การเขียนแบบคำขอโอนและรับโอน

ตัวอย่าง การเขียนหนังสือมอบอํานาจโอนรถ

ตัวอย่าง การเขียนหนังสือมอบอํานาจโอนรถ

เมื่อซื้อรถมือสองจะต้องโอนรถภายในกี่วัน เงินติดล้อจะบอกให้

ใครที่กำลังจะซื้อขายรถมือสองเป็นครั้งแรกอาจจะยังไม่รู้ว่า เมื่อซื้อรถมือสองจะต้องโอนรถภายใน 15 วันนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายรถกัน หากไม่รีบดําเนินการต่อนายทะเบียนที่กรมขนส่งทางบกภายใน 15 วัน จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนโอนรถด้วยตัวเอง

เมื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มโอนรถต่าง ๆ พร้อมกรอกข้อมูลตามตัวอย่างข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมก่อนนำไปยื่นเรื่องที่ฝ่ายงานทะเบียน กรมขนส่งทางบก จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด ซึ่งการโอนรถจะต้องนำรถไปที่กรมขนส่งทางบกด้วยเพื่อทำการตรวจสภาพรถ เช็กเลขตัวถัง และสภาพรถว่าตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่

โอนรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง

โอนรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง
 • เล่มทะเบียนรถ หรือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของรถคนเดิม (ผู้ขาย)

(กรณีนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของรถคนใหม่ (ผู้ซื้อ)

(กรณีนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

 • สำเนาป้ายภาษี หรือสำเนาใบเสร็จจากกรมขนส่งของรถคันที่ต้องการซื้อขาย
 • แบบคำขอโอนและรับโอนจากกรมขนส่งทางบก พร้อมกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จ และใบกำกับภาษี
 • กรณีโอนลอย ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของรถคนเดิม (ผู้ขาย) หรือเจ้าของรถคนใหม่ (ผู้ซื้อ) ที่ไม่ได้ไปดำเนินการด้วยตัวเอง

โอนรถยนต์เสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโอนรถยนต์ 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาทต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท
 • ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (กรณีที่เจ้าของรถคนใหม่ต้องการเปลี่ยน)
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนเก่า ชำรุด หรือฉีกขาด)
 • ค่าปรับโอนล่าช้า > 15 วัน 200 บาท นับจากวันที่ลงในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
 

สรุป แบบฟอร์มเอกสารการโอนรถยนต์

เมื่อมีการซื้อขายรถเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใดก็ตาม จะต้องเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของคนเดิมเป็นเจ้าของคนใหม่เสมอ ซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือการเปลี่ยนสิทธิในการเป็นเจ้าของรถคันนั้น โดยแบบฟอร์มเอกสารการโอนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์จะใช้เอกสารเหมือนกัน เมื่อการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว คุณก็จะสามารถใช้รถคันนั้นได้อย่างสบายใจ อีกทั้งยังสามารถนำรถไปขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายหรือต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

ขอบคุณข้อมูลจาก: ตรอ.เมืองยอง

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น