เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าไฟ และขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟฟรี

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าไฟ และขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟฟรี
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

รัฐบาลได้ออกมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า เพื่อแบ่งเบาค่าครองชีพของประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วผ่านคุณสมบัติโครงการ สามารถลงทะเบียนค่าไฟฟรีเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน มาทำความเข้าใจโครงการนี้ว่ามีเงื่อนไข และขั้นตอนการลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรียังไงบ้าง เพื่อให้คุณเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

เงื่อนไขมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 2567

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 2567 นี้ เป็นมาตรการที่รัฐช่วยสนับสนุนค่าไฟให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตามพื้นที่ของตัวเอง โดยเลือกลงทะเบียนเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง กรณีมีหลายบ้านภายใต้ชื่อเดียวกัน สามารถลงสิทธิ์ได้เพียง 1 ครัวเรือนเท่านั้น โดยแต่ละหน่วยงานมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ ดังนี้

เงื่อนไขการใช้ไฟให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) รับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ ดังนี้

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อครัวเรือน ต่อเดือน 
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ ดังนี้

 • ผู้มีบัตรฯ ต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนต่อสิทธิ์
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
 • ถ้าใช้ไฟฟ้าจำนวนเงินเกินกว่า 315 บาทต่อเดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์ และต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • กรณีลงทะเบียนกับการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และไม่เป็นนิติบุคคล ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟฟรีกับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟฟรี
 1. เข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟรี และกรอกข้อมูลตามที่ระบบแจ้ง
 1. กรณีลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรีกับการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ในส่วนข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าให้กรอกดังนี้
 • กรอกรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (หมายเลข 8 หลัก) ถ้าหมายเลขเครื่องวัดฯ 7 หลัก ให้ใส่ 0 ข้างหน้า
 • กรอกบัญชีแสดงสัญญา (หมายเลข 9 หลัก) ถ้าหมายเลขบัญชีแสดงสัญญาไม่ครบ 9 หลัก ให้ใส่ 0 ข้างหน้า
 1. กรณีลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้กรอกข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้
 • กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (หมายเลข 9 หลัก)
 • กรอกรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (หมายเลข 6 หลัก)
 1. กรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ โดยข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน จะต้องตรงตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (หมายเลข 13 หลัก)
 2. กดลงทะเบียน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรีได้ตอนไหนบ้าง?

เริ่มลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กรณีลงทะเบียนเรียบร้อยภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิ์เดือนแรก คือ “ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2566” สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันและเวลาดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนให้เสร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จึงจะได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนนั้น ๆ แต่ถ้าลงทะเบียนหลังจากวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป และจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง ถ้าคุณลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรีสำเร็จ บิลค่าไฟจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท

สรุป ลงทะเบียนค่าไฟฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การลงทะเบียนค่าไฟฟรีตามมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้านี้ นอกจากจะแบ่งเบาภาระให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอีกทางหนึ่ง การลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท ก็ช่วยให้ครัวเรือนมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นได้ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ายังขาดสภาพคล่องทางการเงินอยู่ กำลังหาแหล่งกู้เงินด่วน ที่เงินติดล้อเรามีบริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ให้คุณนำเล่มทะเบียนรถเก๋ง รถกระบะ มาเปลี่ยนเป็นเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายฉุกเฉิน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างแน่นอน

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น