สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนจะย้ายไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนจะย้ายไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

มอเตอร์ไซค์ก็ต้องผ่อน เงินก็ต้องใช้ จะทำยังไงดี? เมื่อมีเหตุจำเป็นให้ต้องใช้เงินด่วน ไม่มีเงินทุนสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ถ้าคุณมีรถมอเตอร์ไซค์ การย้ายไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์หรือรีไฟแนนนซ์ อาจเป็นทางเลือกที่ดี เพราะเป็นวิธีที่จะช่วยลดภาระค่างวดผ่อนในแต่ละเดือน และอาจได้เงินสดมาใช้จ่ายเรื่องเร่งด่วนในชีวิต อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาเงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์ด้วย เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ และคุ้มค่ามากที่สุด

การย้ายไฟแนนซ์ (รีไฟแนนซ์) รถมอเตอร์ไซค์คืออะไร

สำหรับการย้ายไฟแนนซ์ หรือรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์มีหลักคล้ายกับการรีไฟแนนซ์รถยนต์เลย คือ การนำรถมอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของ มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อก้อนใหม่กับผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหม่ หรือการย้ายไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีกว่าเดิม เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวขึ้น หรือเพื่อให้ได้เงินส่วนต่างสำหรับใช้จ่ายเรื่องที่จำเป็นในชีวิต

รีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดได้ไหม เงินติดล้อสรุปให้

เนื่องจากรีไฟแนนซ์เป็นการขอสินเชื่อก้อนใหม่เพื่อนำมาชำระหนี้ก้อนเดิม การรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดจึงสามารถทำได้เช่นกัน โดยทั่วไปมักมีเงื่อนไขว่า ต้องผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของราคารถ มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่ผิดนัดชำระ ดังนั้น ควรตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ให้บริการสินเชื่อแต่ละราย เพื่อวางแผนและเตรียมตัวก่อนย้ายไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์

การรีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์มีอะไรบ้าง

การรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

  • แบบโอนเล่มทะเบียน

เป็นการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์โดยใช้รถมอเตอร์ไซค์มาเป็นหลักประกันเงินกู้ ด้วยการโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์ โดยที่ผู้กู้ยังสามารถครอบครอง และใช้งานรถได้ตามปกติ การผ่อนชำระจะผ่อนเท่ากันทุกเดือนไปตลอดอายุสัญญา เมื่อผ่อนหมดจึงจะโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนรถกลับมาเป็นของตัวเองได้

  • แบบไม่โอนเล่มทะเบียน

เป็นการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ผู้กู้จึงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถคันนั้น และสามารถใช้งานรถได้ตามปกติเช่นกัน การคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก ดังนั้น ผู้กู้สามารถจ่ายค่างวดได้มากกว่าค่างวดที่กำหนดในแต่ละเดือน หรือพูดให้เข้าใจง่ายคือ สามารถโปะปิดได้

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนคิดจะย้ายไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์

ก่อนรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ ควรทำความเข้าใจสิ่งที่ผู้ให้บริการสินเชื่อจะใช้พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ว่ามีอะไรบ้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถมอเตอร์ไซค์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการสินเชื่อไหม เพื่อให้ได้รับอนุมัติวงเงิน และเงื่อนไขการกู้อย่างที่คุณต้องการ

1. คุณสมบัติของรถ

อายุรถ สภาพรถ ประวัติการใช้งาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ให้บริการสินเชื่อจะใช้พิจารณา รถต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง และอายุรถ ยิ่งรถใหม่ยิ่งมีโอกาสสูงที่จะได้รับอนุมัติ เพราะมูลค่าในตลาดยังสูง และมีความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพน้อยกว่า ที่เงินติดล้อ ถ้าคุณมีรถมอเตอร์ไซค์อายุรถไม่เกิน 17 ปี ก็สามารถขอสินเชื่อได้

2. ราคาประเมินรถ

การประเมินราคารถมอไซค์เข้าไฟแนนซ์ เป็นสิ่งที่กำหนดวงเงินกู้ที่คุณสามารถขอรีไฟแนนซ์ได้ ผู้ให้บริการสินเชื่อจะประเมินมูลค่ารถ โดยอ้างอิงราคากลางของยี่ห้อและรุ่นรถที่ใกล้เคียงกันในตลาดรถมือสอง พร้อมพิจารณาสภาพรถของคุณร่วมด้วย ดังนั้น ถ้ารถมีมูลค่าในตลาดสูง การอนุมัติวงเงินกู้ก็จะสูงตามไปด้วย

3. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ดอกเบี้ย ถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการขอสินเชื่อทุกประเภท พิจารณาอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการผ่อนชำระใหม่เปรียบเทียบกับเงื่อนไขเดิม ว่าเงื่อนไขใหม่นี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ไหม ถ้าค่างวดใหม่ต่ำกว่าค่างวดเดิม แสดงว่าการรีไฟแนนซ์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ ช่วยให้คุณผ่อนสบายขึ้น มีเงินเหลือไปใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ และอย่าลืมสอบถามค่าธรรมเนียมในการย้ายไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ ทั้งการปิดสัญญากู้ยืมเดิม และค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ด้วย

เอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไฟแนนซ์ใช้อะไรบ้าง

เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เล่มสีเขียว

ผู้ให้บริการสินเชื่อแต่ละแห่งอาจขอเอกสารแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้กู้ด้วย คุณมีหน้าที่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยทั่วไปแล้ว เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียม มีดังนี้

  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ (เล่มสีเขียว)
  • เอกสารแสดงรายได้ (ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ แต่ละอาชีพอาจใช้เอกสารแตกต่างกันออกไป)

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์และรีไฟแนนซ์ที่เงินติดล้อ เราใช้เพียงบัตรประชาชน และเล่มทะเบียนตัวจริงเท่านั้น ไม่ว่าอาชีพไหนก็ยื่นขอสินเชื่อได้ง่าย ๆ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วน และที่สำคัญรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์กับเงินติดล้อ ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพียง 1 วันทำการเท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

สรุป ผ่อนไม่ไหว ต้องใช้เงินด่วน แนะนำให้ย้ายไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์

เมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ไม่ไหว ต้องใช้เงินด่วน ไม่มีเงินทุนสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านั้น การย้ายไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์เพื่อให้คุณได้ข้อเสนอ หรือเงื่อนไขการกู้ที่ดีกว่าเดิม จะช่วยลดภาระค่างวดผ่อนรถในแต่ละเดือนได้ ทั้งเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวขึ้น หรืออาจได้เงินส่วนต่างเพื่อนำมาเป็นเงินทุนสำรองฉุกเฉินได้ ดังนั้น การทำความเข้าใจสิ่งที่ผู้ให้บริการสินเชื่อแต่ละรายจะใช้พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ว่ามีอะไรบ้าง มีส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณเลือกสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์และรีไฟแนนซ์ ได้ตรงกับความต้องการ และมีความคุ้มค่ามากที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
  • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
  • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
  • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เงินติดล้อพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่ครับ!

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น