หน้าแรก บทความ การเงินน่ารู้ การบริหารหนี้ การเตรียมเอกสารแสดงรายได้เพื่อขอสินเชื่อ

การเตรียมเอกสารแสดงรายได้เพื่อขอสินเชื่อ

การเตรียมเอกสารแสดงรายได้เพื่อขอสินเชื่อ
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
ผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ถ้าทำสินเชื่อกับบริษัทต่อไปนี้
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด, บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 14 - 24% ต่อปี

หลายคนเมื่อต้องการยื่นกู้หรือขอสินเชื่อทั้งจากธนาคารหรือผู้ให้บริการสินเชื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะต้องมีการเตรียมเอกสารแสดงรายได้ หรือเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ประกอบการยื่นกู้เสมอ สำหรับพนักงานประจำก็อาจจะมีความเข้าใจและมีความพร้อมเรื่องเอกสารแสดงรายได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเอกสารแสดงรายได้อาชีพค้าขาย ต้องเตรียมตัวอย่างไร? เงินติดล้อจะมาแนะนำเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมก่อนการกู้เงินให้ผ่านฉลุยไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม

ความสำคัญของการเตรียมเอกสารแสดงรายได้

การเตรียมเอกสารแสดงรายได้ เป็นหนึ่งในขั้นตอนการเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อหรือการยื่นกู้ ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมอาจมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้และข้อกำหนดของผู้ให้กู้ โดยผู้ให้กู้จะประเมินความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้คืนของคุณผ่านการวิเคราะห์จากเอกสารรายได้ที่คุณยื่นไปทั้งหมด ดังนั้น การเตรียมเอกสารรายได้จึงมีความสำคัญและส่งผลโดยตรงต่อผลอนุมัติเงินกู้ของคุณด้วยนั่นเอง

เอกสารแสดงรายได้สำหรับอาชีพค้าขาย และพนักงานประจำ

เอกสารแสดงรายได้คืออะไร?

เอกสารแสดงรายได้ คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ประจำ หรือแหล่งที่มารายได้ของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน รายการเดินบัญชีธนาคาร (สเตทเม้น) เอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับอาชีพของคุณ เอกสารรายได้เหล่านี้จะทำให้เห็นภาพรวมของสภาพทางการเงินของแต่ละบุคคลทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ผู้ให้กู้จะคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ และประเมินความสามารถในการจ่ายเงินกู้จากเอกสารรายได้เหล่านั้นของคุณ

เอกสารแสดงรายได้อาชีพค้าขาย

เอกสารแสดงรายได้สำหรับอาชีพค้าขาย

อาชีพค้าขาย คือ การค้าขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ สำหรับการเตรียมเอกสารแสดงรายได้อาชีพค้าขายทุกรูปแบบที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนการค้า (ไม่มีทะเบียนการค้า) อาจเป็นกังวลเรื่องการเตรียมเอกสารรายได้ในการยื่นกู้ เงินติดล้อจะมาแนะนำวิธีเตรียมเอกสารแสดงรายได้อาชีพค้าขาย ดังนี้

  1. เอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

เช่น ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเสร็จรับเงิน บัญชีรายรับ-รายจ่าย สัญญาเช่าพื้นที่ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น เอกสารอะไรก็ตามที่ช่วยยืนยันได้ว่าคุณทำอาชีพค้าขายจริง มีการซื้อขายเกิดขึ้นจริง และหากคุณมีลูกค้าประจำที่มีการซื้อขายกันอยู่บ่อย ๆ ควรเก็บเอกสารของลูกค้ารายนี้ไว้เพื่อใช้ในการยื่นกู้ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการอนุมัติได้มากยิ่งขึ้นด้วย

  1. บัญชีธนาคาร (สเตทเม้น)

การเดินบัญชีธนาคารหรือการเดินสเตทเม้นอยู่เสมอ จะทำให้ผู้ให้กู้เห็นรายได้ของคุณชัดเจนมากยิ่งขึ้น กรณีที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อาจไม่มีปัญหาเรื่องการเดินสเตทเม้น เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จ่ายค่าสินค้าด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอยู่แล้ว แต่ในกรณีพ่อค้าแม่ค้าที่มีหน้าร้าน รับเงินเป็นเงินสด แนะนำให้นำเงินเข้าบัญชีธนาคารอยู่เสมอ เนื่องจากผู้ให้กู้จะขอเอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนถึง 2 ปีเลยก็มี ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและเงื่อนไขของผู้ให้กู้

  1. เอกสารการยื่นภาษี

หากมีเอกสารการยื่นภาษีเงินได้ จะทำให้มีโอกาสสูงมากยิ่งขึ้นที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ให้กู้ เนื่องจากเอกสารการยื่นภาษี เป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ มีความน่าเชื่อถือ จึงทำให้ผู้ให้กู้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

พ่อค้าแม่ค้าอยากกู้เงิน แต่ไม่อยากเตรียมเอกสารยุ่งยาก เงินติดล้อจะบอกให้!

เพียงคุณมีรถก็กู้เงินได้แล้วกับสินเชื่อทะเบียนรถจากเงินติดล้อ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถเก๋งหรือสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ที่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็กู้ได้ง่าย ๆ เตรียมเอกสารไม่ยุ่งยาก เพียงมีเล่มทะเบียนรถตัวจริง และเอกสารแสดงรายได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งการเตรียมเอกสารจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อเทียบกับการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

เอกสารแสดงรายได้พนักงานประจำ

เอกสารแสดงรายได้สำหรับพนักงานประจำ

สำหรับพนักงานประจำ จะแบ่งเอกสารรายได้ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีรับรายได้เป็นเงินสด และกรณีรับรายได้ผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งการเตรียมเอกสารแสดงรายได้เมื่อต้องการยื่นกู้ของทั้ง 2 กรณีจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนี้

  1. สลิปเงินเดือน

ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนแบบปริ้นเป็นกระดาษหรือสลิปเงินเดือนแบบคาร์บอนก็ได้ ซึ่งสลิปเงินเดือนจะแสดงรายการจำนวนเงินที่ได้รับ รายการหักเงิน รายการหักภาษี และจำนวนเงินคงเหลือ ทำให้เห็นภาพรวมรายได้ในแต่ละเดือนได้อย่างชัดเจน

  1. หนังสือรับรองเงินเดือน

จะแสดงรายละเอียดสถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน อายุงาน ฐานเงินเดือน เพื่อเป็นการยืนยันว่าปัจจุบันคุณทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งนั้นจริง ซึ่งหนังสือรับรองการทำงานมักใช้เป็นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อในกรณีที่คุณเป็นพนักงานประจำที่รับรายได้เป็นเงินสด หรือมีอายุงานยังไม่ครบตามเงื่อนไข ผู้ให้กู้มักจะขอหนังสือรับรองเงินเดือนประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

  1. บัญชีธนาคาร (สเตทเม้น) 

สำหรับเอกสารการเดินบัญชีธนาคารกรณีพนักงานประจำ ผู้ให้กู้จะขอย้อนหลังอย่างน้อย 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้กู้

 

สรุป ความสำคัญของเอกสารแสดงรายได้

หลายคนอาจเข้าใจดีอยู่แล้วว่าประวัติเครดิตบูโรมีความสำคัญต่อการยื่นกู้ การเตรียมเอกสารแสดงรายได้ก็มีความสำคัญและส่งผลโดยตรงต่อผลอนุมัติเงินกู้ของคุณด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากอาชีพค้าขายแล้ว หากคุณทำอาชีพอิสระไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถดูเป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารรายได้ที่เงินติดล้อแนะนำไปข้างต้นได้ เพราะเอกสารรายได้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันความน่าเชื่อถือและความมั่นคงทางการเงินของผู้กู้ ว่าจะสามารถชำระหนี้ได้จริง ดังนั้นหากเอกสารของคุณมีความน่าเชื่อถือและมีเอกสารมากพอที่จะให้ผู้ให้กู้ได้ทำการพิจารณา ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้ได้รับการอนุมัติเงินกู้มากยิ่งขึ้น

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
  • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
  • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
  • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

ขอบคุณข้อมูลจาก: Cashing Field Thailand

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
ผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ถ้าทำสินเชื่อกับบริษัทต่อไปนี้
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด, บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 14 - 24% ต่อปี

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น