หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ ภารกิจ ‘ด่วนติดล้อ’ เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

ภารกิจ ‘ด่วนติดล้อ’ เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

01 มิถุนายน 2563
ภารกิจ ‘ด่วนติดล้อ’  เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

สิ่งที่มักจะปรากฏให้เห็นเสมอ ในช่วงที่ประเทศไทย หรือคนไทยตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก ก็คือ ‘น้ำใจ’ ของคนไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ก็เช่นกัน เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและบริจาคหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ถุงยังชีพ ข้าวปลาอาหาร รวมถึงการตั้งตู้ปันสุข ที่ช่วยให้คนที่ยากลำบากกว่ายังคงดำรงชีวิตต่อไปได้

ที่เงินติดล้อก็เช่นกัน…โควิด-19 ทำให้เราได้เห็นหัวใจและความเชื่อที่แท้จริงของชาวเงินติดล้อ ความเชื่อ ซึ่งเป็นที่มาของค่านิยม การสร้างสรรค์แบ่งปันโอกาส และความร่วมมือร่วมใจ ที่มีอยู่ใน DNA ของชาวเงินติดล้ออย่างเต็มที่ และเป็นที่มาของแนวคิดในการส่งมอบโอกาสให้กับผู้คนในช่วงโควิด-19 ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนที่กำลังอยู่ในภาวะยากลำบาก ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกค้าของเงินติดล้อหรือไม่

ในช่วงเวลาที่รัฐบาลดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการคืนเงินมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา มาตรการช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท ให้กับกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิสระและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ข่าวสารอีกด้านที่ทยอยตามมาในเวลานั้นส่วนหนึ่งก็คือ ข่าวคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยา ได้รับผลกระทบจริง ชีวิตยากลำบากจริง แต่กลับถูกโกงเงินจากคนที่รับจ้างลงทะเบียนให้บ้าง ถูกโกงเงินจากคนที่รับจ้างไปกดเอทีเอ็มให้บ้าง ทำให้ไม่ได้รับเงินมาบรรเทาความเดือดร้อนตามที่ควรจะได้อย่างเต็มที่

เงินติดล้อมีประสบการณ์จากการจัดโครงการให้ความรู้ด้านการเงินกับคนในชุมชนต่าง ๆ มายาวนาน ทำให้เรารู้และเข้าใจว่า คนกลุ่มฐานรากส่วนหนึ่งยังขาดความรู้และความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งมีทั้งที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ ก็ใช้ได้แค่โทรออกกับรับสาย ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินตามมาตรการของรัฐได้ หรือบ้างก็มีความรู้ แต่ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ไม่มีไวไฟที่บ้าน ร้านอินเตอร์เน็ตก็ปิดให้บริการ ทำให้เกิดความไม่สะดวก และกลายเป็นอุปสรรคในการลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาตามมาตรการรัฐ

มีปัญหาปรึกษาฟรี

เมื่อเห็นถึงปัญหา และมีการพูดคุยกันในหมู่ผู้บริหารและพนักงาน จนเห็นพ้องต้องกันว่า เงินติดล้อสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะนอกจากจะมีสาขากระจายอยู่เกือบทั่วทั้งประเทศ และมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ไวไฟ ที่มีอยู่ในทุกสาขา เงินติดล้อยังมีพนักงานที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี ที่พร้อมจะให้คำแนะนำได้

เงินติดล้อจึงตัดสินใจเปิดบริการเฉพาะกิจ ‘ด่วนเงินติดล้อ’ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามมาตรการต่าง ๆ เข้ามาใช้อินเตอร์เน็ตหรือไวไฟได้ฟรี ที่เงินติดล้อทุกสาขา โดยมีพนักงานเงินติดล้อคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ โดยผู้เข้ามารับบริการไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเสียค่าบริการ หรือเสียค่านายหน้า หรือเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โครงการสนับสนุนการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

นอกจากนี้เงินติดล้อยังจับมือกับบริษัทพันธมิตร อย่างซีพีออลล์ สยามแมคโคร ซูซูกิ และโตโยต้าลิสซิ่ง เพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีงานทำ หรือตกงาน ตามโครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยอาสาใช้ความเป็นบริษัทแบบ ‘บ้าน ๆ’ เป็นกันเอง ของเงินติดล้อที่ใกล้ชิดกับลูกค้าและกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ เปิดสาขาที่มีอยู่เป็นจุดประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และส่งต่อคนที่กำลังหางานให้กับบริษัทที่มีตำแหน่งงานเปิดรับ เช่น พนักงานเช็คอาหาร พนักงานจัดส่งอาหาร พนักงานขับรถเดลิเวอรี่ ที่มีรถมอเตอร์ไซค์ หรือมีรถเก๋ง กระบะ เป็นของตัวเอง เพื่อไปจัดส่งสินค้า เป็นต้น ทำให้สามารถร่วมส่งมอบโอกาสให้คนไทยกว่า 3 พันคนได้กลับมามีงานทำ มีรายได้ ประคับประคองตัวเองและครอบครัวให้มี ‘ชีวิตหมุนต่อได้’ ในช่วงวิกฤติโควิด-19

เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น