หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ ปลดล็อกศักยภาพผู้นำยุคใหม่ สู่เส้นทาง “T-Shaped Leader“ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ปลดล็อกศักยภาพผู้นำยุคใหม่ สู่เส้นทาง “T-Shaped Leader“ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

03 พฤษภาคม 2567
ปลดล็อกศักยภาพผู้นำยุคใหม่  สู่เส้นทาง “T-Shaped Leader“ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
โลกยุคใหม่ที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว เต็มไปด้วยความท้าทาย ข้อมูลข่าวสารมหาศาลหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดหย่อน องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นจะต้องปรับตัว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ผันผวน ดังนั้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอในการนำพาบุคลากรไปสู่ความสำเร็จอีกต่อไป ดังนั้น การผลักดันให้พนักงานก้าวไปสู่การเป็นผู้นำที่มีความรอบรู้รอบด้าน หรือที่เรียกว่า ผู้นำรูปตัว T (T-Shaped Leader)” จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ผู้คนประสบความสำเร็จ จึงได้จัดกิจกรรมเวิร์คชอปและอบรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือ เวิร์คชอป T-Shaped Manager ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างวิสัยทัศน์และแนวทางให้กับผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) ในการ “ออกแบบชีวิต” ของตัวเอง ให้กลายเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการเติมเต็มความรู้และทักษะทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างในศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด
 

ผู้นำรูปตัว T: กุญแจสู่การพัฒนาตนเองและองค์กร

ผู้นำรูปตัว T คือ บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างลึกซึ้งในสาขาหนึ่ง (แกนตั้งของตัว T) ควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่นๆ อย่างกว้างขวาง (แถบแนวนอนของตัว T) บุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนผู้เชื่อมโยงความรู้จากหลากหลายสาขา จึงทำให้มีความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้รอบด้าน และทำให้สามารถปรับตัวพร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า

และเพราะหากมนุษย์ที่สามารถก้าวข้ามจาก I-Shaped (รู้ลึกเฉพาะอย่าง) มาเป็นมนุษย์แบบ T-Shaped (นอกจากรู้ลึกในงานตัวเอง ยังเริ่มมีความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ด้วย) สามารถทลายกรอบหรือขีดจำกัดด้วยการ ‘รู้ลึกลงไปในศาสตร์อื่นๆ เพิ่มเติม’ และที่สำคัญสุดคือสามารถนำความรู้ลึกหลายๆ ด้านที่มีมาใช้ประโยชน์ได้ ผ่านการวิเคราะห์ ออกแบบ ทดลอง จนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม หรือวิธีการใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมได้เมื่อไหร่…เมื่อนั้น มนุษย์แบบ T-Shaped ก็จะสามารถก้าวข้ามไปสู่ ‘ขั้นกว่า’ ได้
 

คำถามที่น่าสนใจคือ เราจะพัฒนาตัวเองจากบุคลากรรูปตัว I ไปสู่ผู้นำรูปตัว T ได้อย่างไร?

คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)  ได้กล่าวไว้ว่า

“ผมเคยสงสัยว่าคนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกนี้มีพฤติกรรมอย่างไร  แล้วก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนมีเหมือนกันคือการ ‘อ่านหนังสือ’  นั่นแปลว่าสูตรสำเร็จมันมีอยู่  แต่ก็อยู่ที่เราว่าจะสร้างนิสัยในการหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่า  และเราตั้งใจแค่ไหนที่จะออกแบบชีวิตให้ประสบความสำเร็จ”เวิร์คชอป T-Shaped Manager  ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมพลังให้ผู้นำระดับกลางของเงินติดล้อสามารถทลายขีดจำกัด ทลายกรอบที่มี ผ่านเวิร์คชอปที่มีทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และกิจกรรมให้ลงมือทำจริง มี ‘เคล็ด(ไม่)ลับ’ ที่คุณปิยะศักดิ์ ได้รวบรวมไว้จากการศึกษา สังเกต วิเคราะห์ วิธีคิด และแนวทางการใช้ชีวิตการทำงานของคนที่ล้วนผ่านการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในวงการต่างๆ ไว้ และนำมาแชร์กับผู้นำชาวเงินติดล้อ ด้วยความเชื่อว่าหากนำ ‘เคล็ดลับ’ หรือ ‘สูตรสำเร็จ’ ที่ว่านี้ไปลงมือทำอย่างจริงจัง การออกแบบชีวิตเพื่อพาตัวเองและองค์กรไปสู่ความสำเร็จนั้นมี ‘เคล็ดลับ’ หรือ ‘สูตรสำเร็จ’ ที่สามารถทำให้เป็นจริงได้ นั่นคือ
 

เคล็ดลับ 1: เปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิด

ด้วยการพยายามหาความรู้ที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เคยชอบ ชิน ชำนาญ และพยายามที่จะรู้ลึกในสายงานอื่นและองค์ความรู้อื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงฝึกนำความรู้ที่สะสมไว้มากกว่า 1 เรื่องมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพราะการ Connect the Dot คือจุดตั้งต้นของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
เพราะแค่รู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องสามารถนำสิ่งที่รู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วย
 

เคล็ดลับ 2: เข้าใจให้ถึง ‘แก่น’ หรือ ‘หลักการ’ ของสิ่งที่เรียนรู้

ทุกศาสตร์ต่างมี ‘แก่น’ ของตัวเอง หากเข้าใจแก่นของแต่ละศาสตร์ได้ และรู้จักตัดส่วนที่ไม่สำคัญทิ้งก็จะทำให้สามารถรู้ลึก และทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ได้ดีขึ้น
 

เคล็ดลับ 3: ขโมยไอเดียจากคนที่ประสบความสำเร็จ

เพราะการสะสมไอเดียเจ๋งๆ จากคนเก่งหลายๆ คน ก็ไม่ต่างจากการสะสมคลังความรู้ เพื่อให้สามารถนำความรู้และไอเดียเหล่านั้นมาหล่อหลอม ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการจะทำได้
ย้ำ…สิ่งที่ขโมยมาต้องไม่ใช่ ‘ผลลัพธ์’ แต่คือ ‘แนวคิด’ และ ‘วิธีการ’ ที่บุคคลเหล่านั้นหยิบมาใช้
 

เคล็ดลับ 4: อ่านหนังสือที่บุคคลที่ประสบความสำเร็จเขียนและแนะนำ

วิธีนี้นอกจากช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ยังเป็นทางลัดที่จะช่วยให้เราเข้าใจวิธีคิด วิธีการใช้ชีวิตของคนที่เรามองว่าเป็นแบบอย่างได้มากขึ้น
 

เคล็ดลับที่ 5: หาความรู้จากกิจกรรมรอบตัว

นอกจากความรู้ที่หาได้จาก ‘การอ่าน’ ยังมีความรู้อีกมากมายที่หาได้จากประสบการณ์รอบตัว ไม่ว่าจะจากการเล่นกีฬา การดูหนัง เดินทางท่องเที่ยว เพราะทุกวงการล้วนมีคนที่เป็นตำนานความสำเร็จ ที่สำคัญไม่ได้เป็นเรื่องผิดที่จะนำวิธีคิด วิธีใช้ชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้มาปรับใช้
 

เคล็ดลับ 6: หาเวลาพูดคุยกับคนที่ฉลาดกว่า เก่งกว่า และไม่จำเป็นต้องอยู่ในสายงานเดียวกับเรา

การมีโอกาสได้พูดคุยและแวดล้อมไปด้วยคนที่ฉลาดและเก่งกว่า จะช่วยให้เรามีความรู้มากขึ้น มีวิธีทำงานและวิธีคิดในเรื่องต่างๆที่เก่งขึ้น ดีขึ้น
 

เคล็ดลับ 7: ทดลองและลงมือทำ

การนำความรู้ที่มีมาทดลองและลงมือทำ จะทำให้รู้ว่ายังมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง ที่สำคัญการลงมือทำยังเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่จะทำให้ความคิด หรือวิธีการ หรือนวัตกรรมที่เราออกแบบไว้กลายเป็นจริง เพราะการคิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำ ไม่เคยทำให้ใครประสบความสำเร็จ

เวิร์คชอป T-Shaped Manager สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเงินติดล้อในการพัฒนาคน โดยเชื่อมั่นว่า "คน"  คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ การสร้างโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ  เติบโตเป็น "ผู้นำรูปตัว T"
 
โดยผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เพียงส่งผลดีต่อ ตัวพนักงาน ลูกค้า แต่ยังส่งผลดีต่อ สังคม โดยรวมอีกด้วย เพราะผู้นำเหล่านี้จะสามารถนำพาองค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
 
เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น