หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ “วัฒนธรรมองค์กร” เข็มทิศที่นำพาเงินติดล้อขับเคลื่อนสู่ไปเป้าหมาย

“วัฒนธรรมองค์กร” เข็มทิศที่นำพาเงินติดล้อขับเคลื่อนสู่ไปเป้าหมาย

13 กรกฎาคม 2563
“วัฒนธรรมองค์กร” เข็มทิศที่นำพาเงินติดล้อขับเคลื่อนสู่ไปเป้าหมาย

จากจุดเริ่มต้นธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถท้องถิ่น ในปี 2523 เงินติดล้อได้ปรับเปลี่ยน ซ่อมสร้างและ ทรานส์ฟอร์มองค์กรมาโดยตลอด จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถได้อย่างเต็มภาคภูมิ ภายใต้เจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงสร้างความคุ้มครองด้านประกันภัยให้กับผู้คน ผ่านสาขามากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ เงินติดล้อเข้าใจดีว่า ทรัพยากรบุคคลคือฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยในปัจจุบันเงินติดล้อมีพนักงานมากกว่า 5,000 คน ทั่วประเทศ สิ่งที่หล่อหลอมคนเงินติดล้อและเป็นเข็มทิศที่นำพาเราไปสู่ไปเป้าหมายคือ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่ถูกผสมผสานเข้าไปในทุกช่วงของชีวิตการทำงานที่เงินติดล้อ (Employee Lifecycle)

  • Recruitment & Selection ที่เงินติดล้อ เราให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคนที่มีค่านิยมที่สอดคล้องกับความเชื่อขององค์กร มากพอ ๆ กับความสามารถในการทำงาน โดยนอกเหนือจากคำถามเชิง Technical Fit เรายังมีคำถามที่เป็น Culture Fit เพื่อดูว่าผู้สมัครมีแนวคิดและพฤติกรรมที่ตรงกับค่านิยมของเงินติดล้อหรือไม่
  • Onboarding เจตนาและค่านิยมของเงินติดล้อ จะถูกสื่อสารไปถึงพนักงานใหม่นับตั้งแต่วันแรกของการทำงาน เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพและเป้าหมายเดียวกัน ในการร่วมขับเคลื่อนองค์กร โปรแกรมสำหรับพนักงานใหม่ในส่วนของสำนักงานใหญ่ จะรวมถึงการไปเรียนรู้ดูงานที่สาขา เพื่อที่จะเห็นภาพการทำงานของสาขา รู้จักลูกค้า เพื่อความเข้าใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น เราเรียกโปรแกรมนี้ว่า One-Day Together นอกจากนั้น เรายังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ไปร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง
  • People Development เงินติดล้อมีค่านิยมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบและพัฒนาให้เหมาะกับตำแหน่งงาน มีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมและดูงานจากสถาบันที่ดีที่สุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิด กล้าทำ กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมกับโอกาสในการเติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กรอย่างยั่งยืน
  • Retention เงินติดล้อสนับสนุนให้พนักงานคิดและตัดสินใจแบบเจ้าของ (Ownership) รวมถึงเชื่อว่าพนักงานที่มีความสุข จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุดไปสู่ลูกค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างความสุขให้กับพนักงานและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การทำงานที่พนักงานสามารถตกแต่งได้เองตามความชอบ การจัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางกว่า 30% ของพื้นที่ในออฟฟิศ เพื่อเป็นสนามแห่งการแลกเปลี่ยนไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่การจัดปาร์ตี้เล็ก ๆ ของทีมงาน การจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายในองค์กรเพื่อรองรับความชอบและความสนใจเฉพาะกลุ่ม ที่สำคัญ เราส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการชื่นชม และสนับสนุนการเฉลิมฉลองกับความสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ก็ตาม
  • Off-Boarding เงินติดล้อให้ความสำคัญกับการทำ Exit Interview เพราะเชื่อว่าฟีดแบคจากพนักงานที่เคยร่วมงานกับองค์กร จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงจุดอ่อนบางอย่างให้ดีขึ้นได้
รางวัลของเงินติดล้อ

ล่าสุดในปี 2563 นี้ เงินติดล้อ ได้รับ 2 รางวัล จากงาน Global Best Employer Brand Awards 2020 ในหมวด Dream Employer of the Year องค์กรในฝันของคนทำงาน และ หมวด Dream Company To Work For องค์กรที่น่าร่วมงาน จัดโดย World HRD Congress และ Employer Branding Institute องค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฏิบัติด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัล ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและพร้อมเข้าสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชั่น เพื่อเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการเงินให้กับผู้คนและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทยต่อไป

ปัจจุบันเงินติดล้อ มีโครงการเปิดบ้านแชร์วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเงินติดล้อ หากสนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น