หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ เคล็ดลับสร้าง Teamwork อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับสร้าง Teamwork อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

13 กุมภาพันธ์ 2566
เคล็ดลับสร้าง Teamwork อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

จริงอยู่ว่าการทำงานคนเดียวจะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากกว่า และมีคนเก่งหลายคนที่สามารถปิดงานด้วยตัวเองได้ แต่จะเก่งแค่ไหนก็คงไม่สามารถรับมือกับงานสเกลใหญ่ๆ ด้วยตัวคนเดียว การมีทีมเวิร์คที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการมีทีมเวิร์คที่ดีจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ และทำให้งานสำเร็จได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพจากความสามารถและทักษะที่แตกต่างกันของแต่ละคน วันนี้เงินติดล้อจึงนำเคล็ดลับการสร้าง “ทีม” อย่างไรให้ “เวิร์ค” มาฝากทุกคน

ความสำคัญของทีมเวิร์คต่อการทำงานในองค์กร

เมื่อขาดทีมเวิร์คที่ดีหรือมองไม่เห็นเป้าหมายร่วมกัน คนในทีมก็จะโฟกัสที่การทำงานของตัวเองให้เสร็จเป็นหลัก โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นให้งานออกมาดีขึ้นหรือให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆ  ในทีม และถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการแก้ไขจนต่างคนต่างก็ไม่เคารพอีกฝ่าย บรรยากาศการทำงานก็จะไม่ดีและไม่มีใครมีความสุขกับการทำงาน ผลที่ตามมาคือประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของงานก็มีแนวโน้มที่จะลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด

มหาวิทยาลัย Stanford ได้วิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการทำงานคนเดียวและทำงานเป็นกลุ่มและได้ข้อสรุปว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ทำงานเป็นทีมจะมีความอดทนฝ่าฟันทำชิ้นงานยากๆ ให้สำเร็จมากกว่า มีความสนใจและสนุกกับการทำงานมากกว่า และทำผลงานได้ออกมาดีกว่าคนที่ทำงานคนเดียว อีกด้วย

จะสร้างทีมเวิร์คได้อย่างไร?

ทีมเวิร์คไม่ใช่สิ่งที่จู่ๆ ก็เกิดขึ้นได้เอง แต่เกิดจากความพยายามขององค์กรที่ทำให้ทีมเวิร์คเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างทีมเวิร์คคือวัฒนธรรมที่กระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันและพัฒนาไปด้วยกัน ผ่านการชี้ให้คนในทีมเห็นถึงประโยชน์ของการทำงานร่วมกันและชี้ให้เห็นถึงบทบาทของแต่ละคนว่าจะมีส่วนช่วยในการทำให้เป้าหมายองค์กรสำเร็จได้อย่างไร

วิธีการสร้าง Teamwork ภายในทีมและระหว่างทีม

มอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมและชัดเจนให้กับสมาชิกในทีม
เมื่อสมาชิกในทีมไม่แน่ใจเกี่ยวว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองคืออะไร โอกาสที่ทำโปรเจกต์หรืองานซ้ำซ้อนกันก็มีโอกาสเกิดขึ้น หากพนักงานหลายคนทำงานเดียวกันเนื่องจากสับสนและไม่แน่ใจว่าขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเองคืออะไร เวลาอันมีค่าและความพยายามของทีมที่ใช้ไปกับงานจะสูญเปล่า เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมและชัดเจนให้กับสมาชิกในทีม เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สนับสนุนให้มีการสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาและสม่ำเสมอ
ถึงแม้อาจจะฟังดูเป็นความรู้พื้นฐานเพราะใครๆ ก็คงรู้อยู่แล้วว่าการสื่อสารคือสิ่งสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามเช่นกัน เราจึงต้องมาย้ำกันอีกสักรอบว่า การสื่อสารที่ชัดเจนและบ่อยครั้งจะทำให้สมาชิกในทีมเข้าใจตรงกัน ส่งผลให้งานเสร็จลุล่วงได้แม่นยำขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง การสื่อสารที่ดียังช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสมาชิกในทีมอีกด้วย

สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นภายในทีม
ถ้าไม่เชื่อใจกันก็คงทำงานด้วยกันยาก ความไว้วางใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากหากต้องการสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ โชคดีที่ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีมไม่ใช่อะไรที่สร้างได้ยากขนาดนั้น แค่ใช้เวลาว่างทำความรู้จักกันในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องงานหรือนัดกันไปทานมื้อค่ำข้างนอกก็ช่วยได้แล้ว

ปลูกฝัง Empathy
การที่ต่างฝ่ายต่างพยายามเข้าใจกันจะทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนรู้งานข้ามแผนกนอกจากจะทำให้เข้าใจอุปสรรคและปัญหาของทีมอื่นๆ แล้ว บางทีการได้มองเห็นปัญหาจากมุมคนนอกยังอาจทำให้ได้ไอเดียในการแก้ปัญหาและช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อช่วยให้ทีมอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วย
สร้างภาษากลาง
การใช้ศัพท์ยากๆ ที่เข้าใจกันเองเฉพาะในทีมอาจทำให้คนในทีมอื่นรู้สึกเข้าไม่ถึง ยังทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องยากและทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายขึ้นด้วย วิธีที่ทำให้การสื่อสารข้ามทีม ให้ง่ายขึ้นคือการสร้าง “ภาษากลาง” ไว้ใช้ร่วมกันระหว่างทีม โดยอาจจะใช้คำใกล้เคียงที่เข้าใจได้ง่ายกว่า หรือหากจำเป็นต้องใช้ศัพท์เทคนิคจริงๆ ก็ต้องสนับสนุนให้ทุกคนในทีมเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่แผนกอื่นใช้ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกรณีตัวอย่างของเงินติดล้อ ซึ่งมีทีม Build The Future (BTF) ซึ่งเป็นการรวมตัวแบบ Cross Functional ของทีมงานฝั่ง Business และ IT เพื่อคิดค้นโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ให้กับองค์กร ทั้งสองฝ่ายต่างต้องเริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น  Business ก็ต้องเรียนรู้คำศัพท์ที่ IT ใช้บ่อยๆ หรือ IT ก็ต้องทำความเข้าใจมุมมองธุรกิจมากขึ้น
มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของแผนกอื่นๆ
ลองนึกภาพว่าฝั่ง IT ใช้เวลากว่าสองเดือน เป็นสิบๆ sprint เพื่อออกแบบระบบระบบหนึ่ง เพียงเพื่อจะให้ฝั่ง Business มาบอกว่าที่ออกแบบมาใช้ไม่ได้เพราะไม่ตรงกับบรีฟ สถานการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ทีมทำงานหงุดหงิดและหมดกำลังใจเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อตารางการทำงานและงบประมาณของโปรเจกต์ทั้งหมดอีกด้วย แต่ความผิดหวังที่เหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้หากแต่ละทีมมีส่วนร่วมในกระบวนการของแผนกอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่า Solution ที่เสนอโดยทีมหนึ่งนั้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์โดยรวมและเป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตความสามารถของทีมอื่นๆ

บทบาทของผู้นำต่อการสร้างทีมเวิร์ค

บทบาทของผู้นำหรือหัวหน้าต่อการสร้างทีมเวิร์คก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะทุกทีมควรมีหัวหน้าทีมที่ทำให้ทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่สามารถดึงศักยภาพของสมาชิกในทีมออกมาได้อย่างเต็มที่และเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกในทีมได้ โดยหน้าที่ของผู้นำหลักๆ คือการทำความรู้จักกับคนในทีมเพื่อทำความเข้าใจจุดแข็งที่แตกต่าง แบ่งภาระงานให้มีความยุติธรรม และกล่าวชมความพยายามของทุกคนในทีม

การมีทีมเวิร์คจะช่วยองค์กรได้อย่างไร

ลดความขัดแย้งภายในที่ทำงาน
ความขัดแย้งภายในที่ทำงานส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง เพราะเมื่อเกิดความขัดแย้ง พนักงานจะสื่อสารกันน้อยลงและไม่มีกำลังใจในการทำงาน ทำให้ Productivity โดยรวมลดลงไปด้วย การมีทีมเวิร์คที่ส่งเสริมให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขจะช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไป

เกิดไอเดียใหม่ๆ
ไม่ว่าพนักคนหนึ่งจะเก่งหรือมีประสบการณ์แค่ไหน เขาก็ให้ได้เพียงไอเดียที่เกิดจากมุมมองเดียว เพราะไม่มีใครที่เก่งไปทุกอย่างหรือรู้ไปทุกเรื่อง แต่ถ้าทำงานเป็นทีม เราจะได้รับรู้มุมมองและไอเดียที่หลากหลาย และหากนำไอเดียเหล่านี้มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เราก็อาจจะได้ไอเดียใหม่ๆ ที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็ได้
ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
เมื่อทำงานเป็นทีม เราจะสามารถแบ่งงานก้อนใหญ่ให้กลายเป็นงานชิ้นเล็กๆ เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นและเสร็จเร็วขึ้นได้ การแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละคนยังทำให้ได้งานที่มีคุณภาพมากกว่าด้วย
คนในทีมให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กร
การที่ทุกคนมีทีมเวิร์คและให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เพราะถ้าทีมขาดทีมเวิร์ค พวกเขาก็จะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเอง และเมื่อแต่ละคนโฟกัสที่เป้าหมายที่แตกต่างกัน องค์กรก็จะไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้

สรุป

เพราะการสร้างทีมให้เป็นทีมสุดเวิร์คนั้นจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสร้างทีมเวิร์คไม่ควรเป็นเรื่องที่ทำชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นสิ่งที่คนในองค์กรทำร่วมกันทุกวันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญแค่เวลาทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน สุดท้ายพอกลับมาถึงออฟฟิศพนักงานก็จะกลับเข้าสู่สนใจแต่ KPI ของตัวเอง ก็คงไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรจากเดิม ดังนั้นเพื่อจะสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นได้เราต้องเริ่มจากการให้ความสำคัญกับเป้าหมายใหญ่และมองว่าความสำเร็จเป็นสิ่งที่แชร์ร่วมกันได้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมของ Candid Teamwork และวิถีที่เงินติดล้อได้ลงมือทำจริงเพื่อสอดแทรกความเป็นทีมเวิร์คในทุกๆ วันของพนักงาน มาเข้าร่วม TIDLOR Culture Wow กับเราเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรได้

สนใจติดต่อ 02-792-1990 หรือกรอกข้อมูลที่นี่เพื่อรอการติดต่อกลับจาก Culture Gangster

ที่มา:
https://www.michiganstateuniversityonline.com/resources/leadership/how-to-build-a-culture-of-teamwork/
https://www.lumapps.com/employee-experience/improve-teamwork-in-the-workplace/
https://www.liveabout.com/how-to-build-a-teamwork-culture-1918509
https://yourbusiness.azcentral.com/deal-unbalanced-workload-team-16792.html
https://www.workzone.com/blog/9-ways-to-improve-collaboration-between-departments/
https://uk.indeed.com/career-advice/career-development/importance-of-teamwork
 
 
เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น