หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ ร่วมเสวนาแบ่งปันแนวทางการสร้างโอกาส บนเวที UNODC ครั้งที่ 14

เงินติดล้อ ร่วมเสวนาแบ่งปันแนวทางการสร้างโอกาส บนเวที UNODC ครั้งที่ 14

12 มีนาคม 2564
เงินติดล้อ ร่วมเสวนาแบ่งปันแนวทางการสร้างโอกาส บนเวที UNODC ครั้งที่ 14

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเสวนาหัวข้อ Integrating Multi-Sectoral Collaboration for Effective Social Reintegration (การบูรณาการการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วนเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพ) ในเวทีงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 จัดขึ้นที่นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแบ่งปันแนวคิดและวิธีการจัดโครงการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพแก่กลุ่มผู้ก้าวพลาด ภายใต้โครงการกำลังใจฯ โดยเงินติดล้อ เป็นตัวแทนภาคเอกชนรายเดียวจากประเทศไทย ที่เข้าร่วมเสวนาในงานดังกล่าว ร่วมกับ คุณพิทยา จินาวัฒน์ (กลาง) ที่ปรึกษากองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ผู้ดำเนินรายการประชุม (Moderator) พร้อมด้วย รศ.ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ (ซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Dr.Kazushige Kobayashi นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญวิทยา ร่วมเสวนาผ่านรูปแบบ VDO Conference ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากทั่วโลกสามารถร่วมรับฟังและมีข้อซักถามได้ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5-01 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม จ.กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสด้านการเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในปี 2555 ก่อนจะขยายโครงการไปสู่ชุมชน ภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย และการออมเพื่อการลงทุน รวมถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อความสะดวกและลดต้นทุน แก่กลุ่มผู้มีรายน้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานชาวเงินติดล้ออาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ และเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ผู้คน โดยปัจจุบันยังคงเดินหน้าสร้างความรู้ด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น