หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ จัดกิจกรรมความรู้การเงินกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ต่อเนื่อง

เงินติดล้อ จัดกิจกรรมความรู้การเงินกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ต่อเนื่อง

28 มีนาคม 2566
เงินติดล้อ จัดกิจกรรมความรู้การเงินกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ต่อเนื่อง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท ทูลมอโร จำกัด (toolmorrow) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน ในหัวข้อ “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” ให้แก่ กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จำนวนกว่า 30 ครอบครัว อย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (แถวบน ทางซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐานและการวางแผนการเงิน ในรูปแบบกิจกรรมสนุกสอดแทรกความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเงินติดล้อในการสร้างโอกาสทางการเงินที่ยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคมไทย กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom เมื่อเร็วๆ นี้

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น