หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ จับมือ ตลท. สร้างสุขภาพทางการเงินที่ยั่งยืนให้พนักงาน

เงินติดล้อ จับมือ ตลท. สร้างสุขภาพทางการเงินที่ยั่งยืนให้พนักงาน

08 กรกฎาคม 2567
เงินติดล้อ จับมือ ตลท. สร้างสุขภาพทางการเงินที่ยั่งยืนให้พนักงาน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณนิภา วนิชวัฒน์ (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนแสดงความยินดีให้กับพนักงานในองค์กรผู้สำเร็จหลักสูตรในโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำนวน 11 คน ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งต่อความรู้และให้คำแนะนำกับเพื่อนพนักงานภายในองค์กรต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐพล ธรรมจินดา (กลาง) ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและนำทีมงานให้ความรู้กับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นกันเอง ณ ห้องประชุม B601-602 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ บมจ.เงินติดล้อ เข้าร่วมโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงิน พัฒนาตนเอง และเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการเงินกับเพื่อนพนักงานในองค์กร เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบกิจกรรมเวิร์กช็อป โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ยังได้ทดลองวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินผ่านกรณีศึกษา โดยนำผลที่ได้รับมาเข้าร่วม Group Mentor แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรับคำแนะนำและให้คำปรึกษาจากวิทยากร เพื่อให้พนักงานชาวเงินติดล้อเกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ทางการเงินที่ได้รับ ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้จริง โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2565 บมจ.เงินติดล้อ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 และมีพนักงานชาวเงินติดล้อผ่านการอบรมในหลักสูตรไปแล้ว 67 คน ซึ่งได้มีการนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดทักษะสู่การเป็น Financial Mentor (ผู้ให้คำแนะนำด้านการเงินกับพนักงานภายในองค์กร) พร้อมทั้งนำไปใช้แก้ปัญหาด้านการเงินให้กับพนักงานภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ (underbanked) และยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนทางสังคมภายใต้แนวคิด SDGs: Sustainable Development Goals โดยมุ่งสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความเชื่อว่าโอกาสทางความรู้จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

 

 

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น