หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ ร่วมคืนชีวิตเต่าสู่ธรรมชาติ

เงินติดล้อ ร่วมคืนชีวิตเต่าสู่ธรรมชาติ

06 กรกฎาคม 2562
เงินติดล้อ ร่วมคืนชีวิตเต่าสู่ธรรมชาติ

เงินติดล้อ ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรและนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ นำโดยนายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับชมรมรักษ์เต่า และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการคืนชีวิตเต่าและตะพาบน้ำสู่ธรรมชาติ ครั้ง 39 นำอาสาสมัครชาวเงินติดล้อกว่า 60 ชีวิต ช่วยเหลือเต่าที่ถูกนำมาปล่อยในแหล่งน้ำที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ก่อนนำไปทำการตรวจสุขภาพและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมกันนี้ยังมอบเงินสนับสนุน เพื่อใช้เป็นค่าอาหารและค่ายาให้กับชมรมฯ จำนวน 50,000 บาท ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

โครงการคืนชีวิตเต่าและตะพาบน้ำสู่ธรรมชาติ เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของ ชมรมรักษ์เต่า โดย คุณขจร เจียรวนนท์ ประธานชมรมฯ และ รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผอ.ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานร่วมฯ เพื่อช่วยชีวิตเต่าและตะพาบน้ำจากการถูกนำมาปล่อยในแหล่งน้ำที่ไม่เหมาะสม เช่น การปล่อยเต่าบกลงบ่อน้ำที่ไม่มีพื้นที่ให้เต่าขึ้นมาพักทำให้เต่าจมน้ำตาย การนำเต่ามาปล่อยในแหล่งน้ำที่มีสภาพเป็นกรด ถูกน้ำกัด ตาบอดและเป็นแผล ทำให้เต่าติดเชื้อโรค รวมถึงการปล่อยเต่าในแหล่งน้ำขนาดเล็กและคับแคบ ทำให้เต่าอยู่อย่างแออัด จนบาดเจ็บและเสียชีวิตลง เป็นต้น โดยทางชมรมจะนำเต่ามาทำการอนุบาลและรักษาให้หาย ก่อนนำไปปล่อยยังแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 11 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น