หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ จับมือ สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ส่งเสริมความรู้การเงิน ชุมชนบ้านบางเหรียง พังงา

เงินติดล้อ จับมือ สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ส่งเสริมความรู้การเงิน ชุมชนบ้านบางเหรียง พังงา

22 พฤศจิกายน 2566
เงินติดล้อ จับมือ สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ส่งเสริมความรู้การเงิน ชุมชนบ้านบางเหรียง พังงา

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน พร้อมทีมงานอาสาชาวเงินติดล้อ ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท สมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน ภายใต้โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านบางเหรียง จ.พังงา จำนวนกว่า 30 คน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐานให้กับชาวชุมชน โดยนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของตนเองอย่างเหมาะสม ภายใต้เจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินเพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก คุณวิโจรน์ ปั้นทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านบางเหรียงเหนือ เป็นตัวแทนต้อนรับทีมงานอย่างเป็นกันเอง ณ ศาลาบ้านบางเหรียงเหนือ จ.พังงา เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” จัดโดย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานให้กับชาวบ้านชาวชุมชนทั่วประเทศ โดยใช้หลักสูตร “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” และ “ออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้” ผ่านความร่วมมือของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้จากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนรวม 15 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศกว่า 11,000 สาขา และมีฐานลูกค้ารวมกันกว่า 5 ล้านราย โดย บมจ.เงินติดล้อ ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมฯ ที่มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการเงินให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เจตนาในการสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางความรู้ที่ยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคม

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 1 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น