หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ สนับสนุนมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ให้กำลังใจครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 9

เงินติดล้อ สนับสนุนมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ให้กำลังใจครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 9

07 พฤศจิกายน 2565
เงินติดล้อ สนับสนุนมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ให้กำลังใจครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 9

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณนิภา วนิชวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดี ในโครงการ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 จาก มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มครูผู้นำที่ผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนเครือข่าย เพื่อช่วยพัฒนาพื้นฐานการเรียนการสอน สร้างรากฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมี คุณวิชิตพล ผลโภค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ให้การต้อนรับ ณ The Knowledge Exchange :KX กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น