หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ ถ่ายทอดวิธีการใช้ VDO E-learning ให้ผู้ก้าวพลาด ในโครงการกำลังใจฯ

เงินติดล้อ ถ่ายทอดวิธีการใช้ VDO E-learning ให้ผู้ก้าวพลาด ในโครงการกำลังใจฯ

23 มีนาคม 2565
เงินติดล้อ ถ่ายทอดวิธีการใช้ VDO E-learning ให้ผู้ก้าวพลาด ในโครงการกำลังใจฯ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย คุณนิภา วนิชวัฒน์ (ที่ 4 ทางขวา) ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม นำทีมคณะผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม จัดกิจกรรมส่งมอบความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ก้าวพลาดในโครงการกำลังใจ นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการใช้สื่อ VDO E-learning หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือการจัดอบรมจำนวน 12 ตอน การใช้แบบฝึกหัดสำหรับผู้ก้าวพลาด รวมถึงวิธีการใช้งานคู่มือการจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำหรือเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ในโครงการกำลังใจทั่วประเทศ สามารถจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ก้าวพลาด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภารกิจคืนคนดีกลับสู่สังคม ตามเจตนารมณ์ของโครงการกำลังใจฯ ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายขวัญไชย สันติภราภพ (ที่ 5 ทางขวา) ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จ.นครราชสีมา และเรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน จ.สุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 2 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น