หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ สนับสนุนภาครัฐ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เงินติดล้อ สนับสนุนภาครัฐ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

13 กุมภาพันธ์ 2558
เงินติดล้อ สนับสนุนภาครัฐ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัทสินเชื่อทะเบียนรถชั้นนำและโบรกเกอร์จำหน่ายประกันวินาศภัย โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับคำเชิญจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเพื่อกลุ่มลูกค้ารายย่อย ในงานเสวนาหัวข้อ “การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือภาครัฐในการออกมาตรการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อสร้างมาตรฐานไปพร้อมกับการยกระดับธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย และเป็นการช่วยลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย

เงินติดล้อ มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น