หน้าแรก > ข่าวสาร > ความยั่งยืน > เงินติดล้อ จับมือ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ให้ความรู้ด้านการเงิน

เงินติดล้อ จับมือ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ให้ความรู้ด้านการเงิน

22 กรกฎาคม 2563
เงินติดล้อ จับมือ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ให้ความรู้ด้านการเงิน

เงินติดล้อ จับมือ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จัดโครงการ “วางแผนการเงินเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงินผ่านกิจกรรมสนุกสอดแทรกสาระ เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงโทษของการพนัน ผ่านกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชนที่ร่วมโครงการกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ทั่วประเทศ โดยมีนายมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (แถวยืนคนที่ 5 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม และ นายธนากร คมกฤส (แถวยืนที่ 6 จากขวา) เลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรม ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสด้านการเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในปี 2555 ก่อนจะขยายโครงการไปสู่ชุมชน ภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย การออม และการจัดการด้านการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ รวมถึง วิธีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อความสะดวกและลดต้นทุน ให้แก่กลุ่มผู้มีรายน้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และผู้นำชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานชาวเงินติดล้ออาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ เพื่อให้การสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินสามารถขยายอย่างต่อเนื่อง เงินติดล้อจึงจับมือพันธมิตรสร้างโอกาสร่วมกันผ่านโครงการ และ หน่วยงาน อาทิ

  1. “โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เพื่อสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการจัดการเงินและการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ก้าวพลาดที่กำลังจะพ้นโทษ สามารถกลับมาดำเนินชีวิตในสังคมตามปกติ

  2. “โครงการ ๙ สู่ชีวิตพอเพียง” โดย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านการเงิน และโทษของการพนัน ผ่านหลักสูตร “วางแผนการเงิน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ผ่านผู้นำชุมชนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

    1. ทีมนำ จัดอบรมให้ความรู้ผู้ฝึกสอน (Train the Trainers) เป็นการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้ความสามารถด้านการฝึกสอนกับกลุ่มชุมชนโดยรอบภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งขณะนี้ได้ฝึกสอนไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 60 คน
    2. ทีมหนุน จัดอบรมให้ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน และติดตามผลการจัดอบรม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้จัดอบรมทั้งสิ้นกว่า 113 คน
Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ

เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยงดรับของขวัญในโอกาส หรือเทศกาลต่าง ๆ

เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยงดรับของขวัญในโอกาส หร... อ่านต่อ
01 ธันวาคม 2565

เงินติดล้อ ปล่อยหนังสั้น ชุด “แสงสว่าง” สร้างแรงบันดาลใจให้นักสู้ทุกคน

เงินติดล้อ ปล่อยหนังสั้นส่งท้ายปี 2565 ชุด “แสงสว่าง” ให้กำลังใจผู้ท... อ่านต่อ
01 ธันวาคม 2565

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร องค์กรชั้นนำจากประเทศเวียดนาม

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 12 บริษัทชั้นนำจากประเทศเวียดนาม ทั้งหมด... อ่านต่อ
29 พฤศจิกายน 2565
Back to top