หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน “เงินติดล้อ” ต่อยอดโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้”

“เงินติดล้อ” ต่อยอดโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้”

12 ตุลาคม 2560
“เงินติดล้อ” ต่อยอดโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้”

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)ผู้นำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ทุกประเภท และโบรกเกอร์จำหน่ายประกันวินาศภัยที่มีสาขามากที่สุด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ “เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ” เดินหน้าสานต่อโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ขยายการฝึกอบรมไปยังกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งเพื่อประกอบอาหารตรา “หมีคู่ดาว” ติดต่อขอรับการอบรมในหัวข้อ “การจัดการการเงินส่วนบุคคล” โดยมีพนักงานสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 40 คน เนื้อหาการอบรมเป็นให้ความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือน การออม และการปลดหนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเงิน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้ ณ บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางความรู้ให้กับผู้คนในสังคม ติดต่อเงินติดล้อได้ที่ โทร. 088-088-0880 หรือเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น