หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้”

เงินติดล้อ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้”

19 กุมภาพันธ์ 2561
เงินติดล้อ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้”

ภายใต้เจตนารมณ์ “เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและ โปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ” สะท้อนออกมาในรูปแบบการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม และโปร่งใส และทางด้านการจำหน่ายประกันวินาศภัย เงินติดล้อ ยังมีจุดเด่นด้านการให้บริการประกันภัยรถยนต์ผ่านแคมเปญ “ประกันรถยนต์ ผ่อน 0% 6 งวด ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต คุ้มครองทันที” เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่มีบัตรเครดิต หรือไม่สะดวกชำระค่าเบี้ยประกันเต็มจำนวนในครั้งเดียว สามารถเป็นเจ้าของประกันภัยรถยนต์ เพื่อรับความคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุได้

โครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ที่มุ่งสร้างโอกาสทางความรู้อย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แม้กระทั่งกลุ่มพนักงานเงินติดล้อ ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 สร้างโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ผ่านการเปิดรับอาสาสมัคร “เงินติดล้อ เราอาสา” เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม และใกล้ชิด เรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนต่างๆ เป็นการสร้างความเข้าใจ และสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งมอบโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส ให้กับผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน

คลิกเพื่ออ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

'เงินติดล้อ' CSV (ประชาชาติธุรกิจ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561)

'เงินติดล้อ'...ให้ความรู้เรื่องเงิน(โพสต์ทูเดย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561)

เงินติดล้อสร้างโอกาส(ฐานเศรษฐกิจ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561)

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น