หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ เป็นสื่อกลางจัดหางาน ช่วยลูกค้าและชุมชนสู้โควิด-19

เงินติดล้อ เป็นสื่อกลางจัดหางาน ช่วยลูกค้าและชุมชนสู้โควิด-19

25 พฤษภาคม 2563
เงินติดล้อ เป็นสื่อกลางจัดหางาน ช่วยลูกค้าและชุมชนสู้โควิด-19

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรภาคเอกชนสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเป็นสื่อกลางในการจัดหางานให้กับลูกค้า ครอบครัวลูกค้า และผู้คนในชุมชน ได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทพันธมิตรชั้นนำ อาทิ สยามแม็คโคร และ ร้านอาหารบอนชอน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศแล้วกว่า 3,000 ราย เงินติดล้อขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าและผู้คนฟันฝ่าวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น