หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

15 พฤษภาคม 2562
เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ร่วมกับโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ทำการสำรวจความต้องการเบื้องต้นและสัมภาษณ์ผู้ก้าวพลาดกว่า 100 คน เพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรการสอนในกิจกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อประกอบอาชีพ ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการกำลังใจ มีเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นการเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับสิ่งที่ทางราชการได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยจะเลือกกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด และช่วยส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ทางราชการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขาดแคลนปัจจัยต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มผู้ต้องขังสตรี กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

นอกจากการให้กำลังใจและให้โอกาสแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว โครงการฯ ยังมีเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ให้สังคมไทย เป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นกำลังใจ และให้โอกาสแก่บุคคลที่แม้จะก้าวพลาดแต่ก็ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม

ทั้งนี้ เงินติดล้อ จะดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ ในเรือนจำจังหวัดตราดและเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นโครงการตัวอย่าง และนำไปสู่การพัฒนาในเรือนจำจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 3 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น