หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ จับมือ CVC สนับสนุนการจ้างงานคนไร้บ้าน

เงินติดล้อ จับมือ CVC สนับสนุนการจ้างงานคนไร้บ้าน

21 สิงหาคม 2563
เงินติดล้อ จับมือ CVC สนับสนุนการจ้างงานคนไร้บ้าน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ CVC Capital Partners Asia Fund IV หนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักของเงินติดล้อ ร่วมมอบเงินสนับสนุน “โครงการจ้างวานข้า” โดย มูลนิธิกระจกเงา จำนวน 500,000 บาท เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการจ้างงานคนไร้บ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งรายได้ และได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ โดยมี นางชุตินาถ กาญจนกุล รองผู้อำนวยการ มูลนิธิกระจกเงา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิกระจกเงา

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น