หน้าแรก ข่าวสาร ดิจิทัล เงินติดล้อ คว้ารางวัลจากเวที The Asian Banker Thailand องค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

เงินติดล้อ คว้ารางวัลจากเวที The Asian Banker Thailand องค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

21 ตุลาคม 2564
เงินติดล้อ คว้ารางวัลจากเวที The Asian Banker Thailand องค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า การที่เงินติดล้อได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Digital Business Model Initiative / Application in Thailand จากเวที The Asian Banker Thailand Awards 2021 เป็นผลมาจากความสำเร็จของการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรม และโปร่งใสแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไปพร้อมกับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมด้านการเงินอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในระดับฐานราก และยังนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรเพื่อรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรอีกด้วย

สำหรับรางวัลชั้นนำที่เงินติดล้อได้รับในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการมุ่งใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในยุคโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 1) การลดต้นทุนในการเปิดสาขา 2) การพัฒนาประสบการณ์การบริการลูกค้าให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน และลดการเดินทางมาใช้บริการที่สาขา 3) การใช้ Data ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้มี Website traffic เพิ่มขึ้นถึง 3.5 เท่า และเพิ่ม qualified leads ได้ถึง 200,000 ต่อปี 4) บริการลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยระบบแชทบอท (chatbot) ผ่านช่องทาง Facebook Messenger ที่ได้รับการพัฒนาในการตอบโต้บทสนทนาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการบริการจากพนักงานถึง 22 คน

รางวัล The Asian Banker Thailand Awards (TAB) จัดโดย The Asian Banker เป็นนิตยสารในแวดวงการเงินการธนาคารชั้นนำในเอเชีย ซึ่งได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อมอบรางวัลแก่บริษัทบริการทางการเงินและธนาคารที่ได้มาตรฐานและมีศักยภาพที่โดดเด่นในแต่ละปี

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น