หน้าแรก ข่าวสาร ดิจิทัล เงินติดล้อ องค์กรแห่งนวัตกรรม จับมือ Brandverse เข้าร่วม T-Verse

เงินติดล้อ องค์กรแห่งนวัตกรรม จับมือ Brandverse เข้าร่วม T-Verse

04 มีนาคม 2565
เงินติดล้อ องค์กรแห่งนวัตกรรม จับมือ Brandverse เข้าร่วม T-Verse

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโส แผนก Digital Transformation (ซ้าย) เป็นตัวแทนลงนามเข้าร่วมโครงการ “T-Verse : Thailand Multiverse Bridge Platform” ก่อตั้งโดย คุณณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนด์เวิร์ส (Brandverse) จำกัด (ขวา) เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจ การศึกษา และภาครัฐ สู่โลก Metaverse และช่วยส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้เกิดเป็น Thailand Metaverse Ecosystem นอกจากนี้ ยังช่วยให้เหล่าครีเอเตอร์ และพนักงานได้เรียนรู้ ทดลองสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อโอกาสในการต่อยอดธุรกิจบนโลกแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ ถือเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรที่สำคัญของเงินติดล้อ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น