หน้าแรก ข่าวสาร ดิจิทัล เงินติดล้อ ชูกลยุทธ์ Cloud Transformation รองรับการใช้งานออนไลน์

เงินติดล้อ ชูกลยุทธ์ Cloud Transformation รองรับการใช้งานออนไลน์

28 สิงหาคม 2563
เงินติดล้อ ชูกลยุทธ์ Cloud Transformation รองรับการใช้งานออนไลน์

เงินติดล้อ พลิกโฉมระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีขึ้นสู่ Cloud เพื่อรองรับการใช้บริการออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น มอบประสบการณ์ใช้งานที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าและยกระดับความพึงพอใจในการใช้บริการไปอีกขั้น นับเป็นก้าวแรกของการทำ Cloud Transformation

Lifestyle ผู้บริโภคเปลี่ยนไป เข้าถึงสื่อออนไลน์มากขึ้น

เงินติดล้อเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถแบบครบวงจร มีประวัติยาวนานกว่า 10 ปี จนกระทั่งปี 2013 ได้ขยายบริการประกันภัยรถยนต์และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่บุคคลทั่วไป ปัจจุบันนี้มีสาขามากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Digital Transformation ของเงินติดล้อ ระบุว่า ลักษณะชีวิตของคนในปัจจุบันยังคงทำงานแข่งกับเวลา มีภารกิจและงานประจำที่ต้องทำในแต่ละวันค่อนข้างมาก ทำให้มีลูกค้าบางส่วนไม่สะดวกเดินทางมาทำธุรกรรมที่สาขา รวมไปถึงไม่มีเวลาในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ

แต่เมื่อมาถึงยุคของสมาร์ทโฟนและ Thailand 4.0 ทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไป มีการเข้าถึงสื่อออนไลน์และใช้บริการออนไลน์มากขึ้น ติดต่อเพื่อทำธุรกรรมที่สาขาน้อยลง ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวให้พร้อมบริการออนไลน์ ไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ LINE รวมไปถึงต้องอบรมพนักงานให้สามารถส่งมอบความรู้ความเข้าใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพร้อมเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบใหม่ ด้วยจุดมุ่งหมายในการนำเสนอ Digital Financing ที่ถูกและโปร่งใส

แต่ด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน แค่ปรับตัวให้พร้อมบริการออนไลน์อย่างเดียวคงไม่พอ ต้องทำให้สามารถบริการได้ตลอดเวลา รวดเร็ว และมีความมั่นคงปลอดภัยด้วย คำถามคือจะทำอย่างไรดี?

“การติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก สำคัญที่สุด การที่เรามี Infrastructure ที่ถูกต้อง มีทีมงานที่ใช่ ทุกไอเดียของเงินติดล้อ ที่เราอยากจะมุ่งมั่นทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น มันก็เป็นไปได้ทุกสิ่ง ถ้าเราเริ่มต้นได้ถูก”

พลิกโฉมระบบเว็บขึ้นสู่ Cloud รองรับการใช้งานออนไลน์ที่มากขึ้น

ด้วยคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่น ความต่อเนื่องในการให้บริการ และความพร้อมในการขยายระบบในอนาคต ทำให้เงินติดล้อตัดสินใจทำ Cloud Transformation โดยเริ่มจากการย้ายระบบเว็บไซต์ทั้งหมดขึ้นสู่ Cloud ของ Amazon Web Services (AWS) ก่อน พร้อมใช้บริการ Content Delivery Network (CDN) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงเว็บไซต์และป้องกันการโจมตีแบบ DDoS ช่วยให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เงินติดล้อยังได้วางโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่เพื่อรองรับปริมาณ Traffic ของผู้ใช้งานที่เข้ามา ช่วยให้ทีมงานสามารถนำเสนอโปรโมชันและข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้แบบไม่สะดุด รวมไปถึงให้บริการแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับรับคำร้องจากลูกค้า และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อและประกันภัย ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มบริการอื่นๆ เข้าไปเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

เพิ่มบริการออนไลน์ผ่าน LINE และ Mobile App พร้อม Chatbot อำนวยความสะดวก

นอกจากการย้ายระบบเว็บไซต์ขึ้นสู่ Cloud แล้ว เงินติดล้อยังได้พลิกโฉมธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อตอบสนอง Lifestyle ของคนไทยที่นิยมใช้สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียอีกด้วย เช่น

  • LINE Business Connect: เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูล การติดต่อ และบริการออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE
  • Mobile App: ให้บริการเช็คยอด จ่ายบิลได้ 24 ชั่วโมง รวมไปถึงต่อ พ.ร.บ. พร้อมรับกรมธรรม์ได้ภายใน 5 นาที
  • Chatbot: สำหรับพูดคุยและตอบคำถามลูกค้า ลดภาระของทีม Customer Service ลงได้ถึง 50% รวมไปถึงช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าได้เทียบเท่ากับการใช้พนักงานถึง 16 คน

เพื่อยกระดับความพึงพอใจไปอีกขึ้น เงินติดล้อยังได้เพิ่มลูกเล่นอย่างระบบ Rewards เข้าไปในแอปพลิเคชัน เช่น สิทธิ์ลุ้นทองเมื่อลูกค้าชำระเงินตรงเวลา ระบบนี้นอกจากจะเพิ่มความสนใจให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังช่วยกำหนดพฤติกรรมของลูกค้าทางอ้อมได้อีกด้วย เมื่อลูกค้าชำระหนี้ตรงเวลา บริษัทฯ ก็จะมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจมากขึ้น ในขณะที่ลูกค้าก็จะมีเครดิตที่ดียิ่งขึ้นตาม

“ช่วงเหตุการณ์ COVID-19 ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการขอพักชำระหนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดการเรื่องเอกสารเกิดความล่าช้า จึงต้องนำระบบบอทอัจฉริยะ เข้ามาใช้เพื่อตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนส่งให้พนักงานดำเนินการต่อ ลดภาระของพนักงานลง ในขณะที่ทีมติดตามหนี้ก็เปลี่ยนไปโทรให้ความรู้และอธิบายถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ให้ลูกค้าเข้าใจแทน” คุณภคมนกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วง COVID-19

ที่มา : True IDC

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น