หน้าแรก ข่าวสาร ดิจิทัล ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรม

ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรม

26 พฤศจิกายน 2562
ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรม

เนื่องด้วยสำนักงาน ปปง. ได้มีการกำชับ ให้บริษัทเรียกดูบัตรแสดงตนจากประชาชนที่จะทำธุรกรรม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้า และเพื่อป้องกันปัญหาการแอบอ้าง การขโมยบัตรประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิของบุคคลอื่น เนื่องจากพบว่ามีการแอบอ้างนำเอกสารส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิดในหลายๆคดี

การกำหนดให้ลูกค้าต้องแสดงตนในการทำธุรกรรมนั้น เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพต้องขอข้อมูลและหลักฐานของลูกค้า ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ระบุตัวตนของลูกค้าให้ได้ว่าเป็นตัวตนจริงๆ ไม่ใช่การแอบอ้างบุคคลอื่นในการทำธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดของกลุ่มอาชญากรต่างๆ รวมถึงการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกขโมยหรือแอบอ้างตัวตนเพื่อมาใช้ในการทำธุรกรรม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนได้

สำนักงาน ปปง. จึงขอความร่วมมือประชาชนให้พกบัตรประชาชนและแสดงตนทุกครั้งที่ทำธุรกรรมการเงินต่อพนักงาน เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างไปใช้ในการกระทำความผิด และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งหากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำความผิดให้โทรสอบถามหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปปง. 1710

ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรม
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น