หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท F88 ประเทศเวียดนาม

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท F88 ประเทศเวียดนาม

13 ธันวาคม 2565
เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท F88 ประเทศเวียดนาม

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณเบอร์นาร์ด โช (แถวหลัง ที่ 5 จากซ้าย) ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณอาฑิตยา พูนวัตถุ (แถวหลัง ที่ 2 จากขวา)  ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายนายหน้าประกันภัยจับมือนำทีมงานชาวเงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากกลุ่มบริษัท F88 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อจากประเทศเวียดนาม จำนวน 11 ท่าน ในกิจกรรม “TIDLOR Culture WOW” เพื่อแบ่งปันแนวทางการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้เป็นพื้นฐานการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งของเงินติดล้อ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสำนักงานแผนกต่างๆ และได้พูดคุยถาม-ตอบ วิธีการสร้างค่านิยมองค์กรกับผู้บริหารและทีม Culture Gangster อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้วางแผนสร้างค่านิยมองค์กร ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปยังองค์กรต่างๆ และเปิดกว้างเพื่อต้อนรับองค์กรที่สนใจทั้งจากในและต่างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ กิจกรรม TIDLOR Culture WOW จัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อ ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com/academy

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น