หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ คว้ารางวัล จากเวที KAIZEN™ Award Thailand 2nd Edition

เงินติดล้อ คว้ารางวัล จากเวที KAIZEN™ Award Thailand 2nd Edition

14 กันยายน 2566
เงินติดล้อ คว้ารางวัล จากเวที KAIZEN™ Award Thailand 2nd Edition

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณธีวินท์ จิตรสถาพร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา และ คุณกาญจน์ณัฐ เฉลิมจุฬามณี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์การเรียนรู้เงินติดล้อ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล “สุดยอดองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” จากเวที KAIZEN™ Award Thailand 2nd Edition จัดโดย Kaizen Institute สถาบันชั้นนำด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรระดับโลก โดยความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลมาจากการการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Data Analytics) เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการพัฒนาองค์กร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างค่านิยมองค์กรในแบบฉบับชาวเงินติดล้อ นอกจากนี้ภายในงานยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

KAIZEN™ Award Thailand 2nd Edition จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดย บมจ.เงินติดล้อ ได้รับรางวัลอันดับ 3 จากองค์กรชั้นนำที่ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 9 องค์กร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเป็นเกียรติแก่องค์กรผู้นำในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเกณฑ์การตัดสินรางวัลมาจากองค์กรที่มีความเป็นเลิศจาก 5 หลักการของ KAIZEN™ ได้แก่ 1) การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Create Customer Value), 2) กำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (Let It Flow), 3) มุ่งเน้น Gemba (สถานที่ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า)  (Be Gemba Oriented), 4) สื่อสารถึงเป้าหมายให้พนักงานตระหนักถึงและมีส่วนร่วม (Empower People), 5) พูดด้วยข้อมูลและสื่อสารอย่างโปร่งใส (Be Scientific and Transparent)  ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานระดับสากลสำหรับการประเมินองค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กร เกิดวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ความยั่งยืน บมจ.เงินติดล้อ ยังถือเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างจุดแข็งและความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com/academy

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น