หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ

27 มิถุนายน 2566
เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณเปียโน วัชราพลเมฆ (กลาง) ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ เป็นตัวแทนนำทีมงานต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย , บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด , บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด , บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามกลการ จำกัด และ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนทั้งหมด 33 ท่าน ร่วมกิจกรรม “TIDLOR Culture Wow” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ในองค์กร ต่อยอดการสร้างค่านิยมในแบบฉบับเงินติดล้อ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Analytics) อาทิ ทีม A&D (Analytics and Development), IT และ Insurance ที่มีวิธีการทำงานภายในทีมแบบ Start-Up รวมถึงการพูดคุยกับทีม Culture Gangster พร้อมการถาม-ตอบ (Q&A) กับผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยทั้งหมดนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการสร้างความแข็งแกร่งและความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจของ บมจ. เงินติดล้อ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปยังองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

กิจกรรม TIDLOR Culture Wow จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการสร้างค่านิยมองค์กร ต่อยอดสู่แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปยังองค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจให้แข็งแกร่งและยั่งยืน สำหรับหน่วยงานที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.tidlor.com/academy

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น