หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ คว้า 2 รางวัล จากเวที Global Best Employer Brand Awards 2020

เงินติดล้อ คว้า 2 รางวัล จากเวที Global Best Employer Brand Awards 2020

24 เมษายน 2563
เงินติดล้อ คว้า 2 รางวัล จากเวที Global Best Employer Brand Awards 2020

เงินติดล้อ ฉลองความสำเร็จด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจากการได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดระดับโลก Global Best Employer Brand Awards 2020 ถึง 2 รางวัล ในหมวด Dream Employer of the Year องค์กรในฝันของคนทำงาน และ หมวด Dream Company To Work For องค์กรที่น่าร่วมงาน จัดโดย World HRD Congress และ Employer Branding Institute องค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฏิบัติด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ ทั้งหมดนี้ ตอกย้ำถึงความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นในการมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อมกับความสุขของพนักงาน เพื่อส่งต่อบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร และนายหน้าประกันภัยที่มีนายหน้ามืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกสาขาทั่วประเทศ มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสให้กับผู้คน รวมถึงสร้างความคุ้มครองด้านประกันภัย ผ่านสาขามากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันเงินติดล้อมีพนักงานมากกว่า 6,000 คน และสิ่งสำคัญที่จะทำให้เงินติดล้อสามารถดำเนินธุรกิจตามเจตนาที่วางไว้คือ “การสร้างค่านิยมของชาวเงินติดล้อให้เหมือนกัน” ในปี 2560 เงินติดล้อ ริเริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบ “ชาวเงินติดล้อ” ผ่านค่านิยมองค์กรทั้ง 7 ข้อ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการบ่มเพาะและคัดกรองคนที่ใช่ นอกจากนี้ยังสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทดลอง ความร่วมมือร่วมใจ ผ่านกระบวนการทำงานด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเงินติดล้อเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งด้านผลประกอบการ และด้านเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้เองสะท้อนให้เห็นว่าเงินติดล้อจะสามารถเติบโตในธุรกิจยุค Digital ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันเงินติดล้อ มีโครงการเปิดบ้านแชร์วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเงินติดล้อ ผู้ที่สนใจศึกษาดูงานสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เงินติดล้อ คลิก

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น