หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ จัดกิจกรรม NTL Culture Day 2023 มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ

เงินติดล้อ จัดกิจกรรม NTL Culture Day 2023 มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ

18 กรกฎาคม 2566
เงินติดล้อ จัดกิจกรรม NTL Culture Day 2023 มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ

“เงินติดล้อ” จัดกิจกรรม NTL Culture Day 2023 ในธีม NTLer Collaboration to win: Core ทั้ง 7 เด็ดยกทีม ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมเงินติดล้อ ที่เป็นเข็มทิศให้พนักงานทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมาได้ นอกจากนี้เงินติดล้อได้มีการประกาศผลรางวัล “บุคคลต้นแบบค่านิยมองค์กร 2023” พนักงานที่แสดงออกถึงค่านิยมองค์กรทั้ง 7 ข้ออย่างชัดเจน โดยเป็นผลการคัดเลือกจากคะแนนโหวตของเพื่อนๆ พนักงานทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนให้พนักงานแต่งตัวในธีมของความเป็นทีมและร่วมกิจกรรมแห่งความสุขที่ส่งเสริมความเป็นทีมเวิร์ก เพื่อเพิ่มอุณหภูมิความสุขและร่วมกันทบทวนค่านิยมองค์กรร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แต่ละทีมได้เสริมสร้างความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น