หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ เปิดตัว TIDLOR Culture Camp แชร์ประสบการณ์สร้างวัฒนธรรมองค์กร

เงินติดล้อ เปิดตัว TIDLOR Culture Camp แชร์ประสบการณ์สร้างวัฒนธรรมองค์กร

25 เมษายน 2565
เงินติดล้อ เปิดตัว TIDLOR Culture Camp แชร์ประสบการณ์สร้างวัฒนธรรมองค์กร

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด, ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), South East Asia Center (SEAC), บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด, บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการ TIDLOR Culture Camp เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดและเรียนรู้วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ได้จริงในแบบฉบับของเงินติดล้อ ผ่านการเยี่ยมชมออฟฟิศ การทำเวิร์กชอป รวมทั้งร่วม Q&A กับคุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อ ไปสู่องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้โครงการ TIDLOR Culture Camp จัดขึ้นสำหรับองค์กรภายนอกที่สนใจและให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ใช้ได้จริงผ่านการทำเวิร์กชอป และการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับตัวแทนจากเงินติดล้อ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมโครงการ TIDLOR Culture Camp สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 1 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น