หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร Culture Gangster หน่วยสร้างความสุขชาวเงินติดล้อ

Culture Gangster หน่วยสร้างความสุขชาวเงินติดล้อ

30 มิถุนายน 2562
Culture Gangster หน่วยสร้างความสุขชาวเงินติดล้อ

หนึ่งในหัวใจสำคัญด้านการบริหารองค์กรนั้น หลายองค์กรชั้นนำของโลกล้วนฟันธงว่า “คน” จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการได้ องค์กรต่างๆ จึงหันมาพูดถึงการสร้าง “ความสุข” ให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จในอนาคต และสำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ นั้นเขามีวิธีในการทำองค์กรให้เป็นที่แห่งความสุขได้อย่างไร ร่วมหาแนวทางในการสร้างความสุขได้ในบทสัมภาษณ์ของทีม Culture Gangster บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ที่ให้สัมภาษณ์กับ BrandAge เรื่อง Culture Gangster หน่วยสร้างความสุขชาวเงินติดล้อ

คลิกเพื่ออ่านบทสัมภาษณ์ : BrandAge

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น