หน้าแรก > ข่าวสาร > องค์กร > เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34

เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34

06 มกราคม 2564
เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34

เงินติดล้อ สนับสนุนสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ จัดอบรมโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34 (New Investors Program for Society: NIP-S 34) ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1-4 ไม่จำกัดคณะ/สาขาวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและตลาดทุน รวมทั้งความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ส่งเสริมแนวคิดของเยาวชนให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด... อ่านต่อ
07 กันยายน 2565

เงินติดล้อ สนับสนุน มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เงินติดล้อ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ต่อเนื่องเป... อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2565

“ประกันติดล้อ” เปิดตัวประกันภัยการเดินทาง ท่องเที่ยวอุ่นใจ คุ้มครองทั่วโลก

ประกันติดล้อ แบรนด์นายหน้าประกันภัย เปิดตัว “ประกันภัยการเดินทาง ท่องเที่ยวอ... อ่านต่อ
15 สิงหาคม 2565
Back to top