หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร ที่มาของโลโก้เงินติดล้อ

ที่มาของโลโก้เงินติดล้อ

20 กรกฎาคม 2560

โลโก้ติดล้อมาจากฟอร์มธนบัตรสองใบที่กำลังหมุน เพื่อช่วยชีวิตลูกค้าให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้ สะท้อนธุรกิจของเงินติดล้อที่ช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินให้กับลูกค้า โดยความหมายที่ซ่อนอยู่ตรงกลางคือ “แสงแห่งความหวัง” ที่ส่องนำให้ลูกค้าได้เจอทางออกและเริ่มต้นใหม่ ซึ่งทั้งหมดได้ถูกออกแบบอยู่บนแนวคิด ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือ

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น