หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืนสู่สังคม

เงินติดล้อ ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืนสู่สังคม

26 มีนาคม 2564
เงินติดล้อ ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืนสู่สังคม

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมผู้บริหารระดับขุนพลจากฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในหลักสูตร Leading Digital Strategy สำหรับผู้บริหารระดับต้น จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทีมผู้บริหารเงินติดล้อบรรยายในหัวข้อ Data Driven Business และ Digital Transformation แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และวิธีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาเข้มข้นทั้งแนวคิดด้านบริหารองค์กร แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ แนวคิดและวิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนำมาผสานเทคโนโลยีด้านดิจิทัล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการคิดค้น ริเริ่ม นำเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจจนประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน ซึ่งการบรรยายได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรชั้นนำเป็นอย่างมาก

ที่ผ่านมาเงินติดล้อ ได้รับโอกาสในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การขับเคลื่อนธุรกิจทั้งด้านนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์กร ให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง บ้านปู และ F88 เวียดนาม เป็นต้น ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการสร้างโอกาส แบ่งปันความรู้ เพื่อร่วมสร้างการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนให้สังคม

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น