หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร ประกันติดโล่ ร่วมกับ คปภ. จ.อยุธยา จัดกิจกรรมในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 67

ประกันติดโล่ ร่วมกับ คปภ. จ.อยุธยา จัดกิจกรรมในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 67

27 มิถุนายน 2567
ประกันติดโล่ ร่วมกับ คปภ. จ.อยุธยา จัดกิจกรรมในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 67

“ประกันติดโล่” แบรนด์นายหน้าประกันที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงประกันภัยได้เพิ่มขึ้น บริหารโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณธนกร นพกิจกำจร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสแผนกสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบหมวกกันน็อก จำนวน 100 ใบ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 โดยมี คุณถาวร ทิพย์โสต (กลาง) ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ คุณอิสรี เกตุกล่ำ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับนักเรียนที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ต่อไป นอกจากนี้ คุณมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน ยังนำทีมงานจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยให้กับนักเรียน จำนวน 220 คน ในรูปแบบกิจกรรมสนุกสอดแทรกความรู้ด้านประกันภัย (Insurance Activity Base) ซึ่งนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทั้งด้านประกันภัย พ.ร.บ. และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ผ่านกิจกรรมที่สร้างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง เพื่อให้นักเรียนร่วมกันคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ไปพร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.อยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของประกันภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนและสถานศึกษาระดับมัธยมทั่วประเทศ

สำหรับผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมข้อมูลประกันติดโล่เพิ่มเติมได้ที่ www.prakantidloh.com และ Facebook Fan page ประกันติดโล่ หรือติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 1501 ตลอด 24 ชม.

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 1 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น