หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ ขยายสาขา 1,500 แห่ง ควบคู่ขยายจุดบริการหลากหลายช่องทาง

เงินติดล้อ ขยายสาขา 1,500 แห่ง ควบคู่ขยายจุดบริการหลากหลายช่องทาง

02 สิงหาคม 2565
เงินติดล้อ ขยายสาขา 1,500 แห่ง ควบคู่ขยายจุดบริการหลากหลายช่องทาง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณฉวีมาศ แย้มยิ้ม ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายพัฒนาและบริหารงานขายสาขาและฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ และ คุณศุภโชค อัครกุลยศ ผู้อำนวยการอาวุโส-บริหารงานขายสาขาและบริหารช่องทางการขาย ฝ่ายพัฒนาและบริหารงานขายสาขา ฉลองเปิดสาขาให้บริการจำนวน 1,500 แห่ง ทั่วประเทศ โดยในปี 2565 นี้ วางแผนขยายสาขาเพิ่มไม่น้อยกว่า 300 แห่ง ส่งผลให้ในปี 65 จะมีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,586 สาขา ซึ่งการขยายสาขาของเงินติดล้อยังคงเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยจะเห็นได้จากยอดหนี้คงเหลือต่อสาขาสูงที่สุดในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ทั้งนี้ นอกจากการขยายสาขาต่อเนื่องแล้ว เงินติดล้อยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมโยง ผสมผสาน และสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารและบริการที่หลากหลาย (Omni-channel) เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถรับบริการจากเงินติดล้อได้ผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ สาขาภายในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันชั้นนำ และ สาขาภายในห้างสรรพสินค้า-คอมมูนิตี้มอลล์ ซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบาย นอกจากนี้ ลูกค้าผู้ถือ “บัตรติดล้อ” ยังสามารถรับบริการผ่านตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำกว่า 50,000 แห่ง ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม. รวมถึง ช่องทางแอปพลิเคชันเงินติดล้อได้ง่าย สะดวก สบาย รวดเร็ว ทุกที่ ตลอด 24 ชม. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนดาวน์โหลดแล้วมากกว่า 1.5 ล้านครั้ง (ข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 65) และยังมี call center พร้อมบริการตลอด 24 ชม. ทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้จุดแข็งด้านนวัตกรรมเข้ามาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรม และโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำด้านการเงินให้กับผู้คนในสังคม ควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น