หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากหลักสูตร “KU CARE”

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากหลักสูตร “KU CARE”

09 ตุลาคม 2566
เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากหลักสูตร “KU CARE”

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณนิภา วนิชวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา แถวหน้า) ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนนำทีมงานชาวเงินติดล้อเปิดบ้านต้อนรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากหลักสูตร “KU Change Agent Readiness Executive Program” หรือ “KU CARE” หลักสูตรเพื่อผู้นำองค์กร ภาครัฐ และเอกชน ที่ช่วยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด BCG: Bio-Circular-Green และ SDGs: Sustainable Development Goals ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายหน่วยงานด้านการสร้างความยั่งยืน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท แอคคิวเมน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 14 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดทั้ง ESG : Environment, Social, Governance ควบคู่ไปกับแนวคิดด้าน SDGs: Sustainable Development Goals เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางการสร้างความยั่งยืนของ บมจ.เงินติดล้อ มากที่สุด ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการสร้างความแข็งแกร่งและการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของ บมจ. เงินติดล้อ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

หลักสูตร KU Change Agent Readiness Executive Program หรือ KU CARE เป็นหลักสูตรเพื่อเหล่าผู้นำองค์กรที่ช่วยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด BCG: Bio-Circular-Green และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ SDGs: Sustainable Development Goals ซึ่ง บมจ.เงินติดล้อ เข้าร่วมในหลักสูตรดังกล่าว โดยในปี พ.ศ. 2565 ผ่านมา บมจ.เงินติดล้อ ถูกยกให้เป็นกรณีศึกษาทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ และการสร้างความยั่งยืนทางสังคม ภายใต้แนวคิด SDGs ด้วยการมุ่งเน้นสร้างโอกาสทางความรู้และส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่าโอกาสทางความรู้จะช่วยให้ผู้คนในสังคมมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยหน่วยงาน CIIP – Center for Impact Investing and Practice ก่อตั้งขึ้นโดย Temasek Trust, มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (SMU) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “บัตรติดล้อ” และ “แอปพลิเคชันเงินติดล้อ” เพื่อให้ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อสามารถเข้าถึงเงินทุนในยามที่ต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังช่วยลดการเดินทางมาใช้บริการที่สาขา รวมถึงลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่งมีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ (underbanked) และยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนทางสังคมภายใต้แนวคิด SDGs: Sustainable Development Goals โดยมุ่งสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความเชื่อว่าโอกาสทางความรู้จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

 

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น