หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ จัดประชุมเหล่าผู้นำ ในงาน NTL OPEN BOX 2024

เงินติดล้อ จัดประชุมเหล่าผู้นำ ในงาน NTL OPEN BOX 2024

25 มีนาคม 2567
เงินติดล้อ จัดประชุมเหล่าผู้นำ ในงาน NTL OPEN BOX 2024

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR นำโดย คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ แอลสิทธิ์ เวอร์การา (ที่ 3 จากขวา) คณะกรรมการบริษัท พร้อมเหล่าคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมนำทีมผู้นำชาวเงินติดล้อกว่า 500 ชีวิต ทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน NTL OPEN BOX 2024 งานประชุมสุดยอดผู้นำประจำปี 2567 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “คิดสุดต่าง ทำสุดโต่ง” ภายในงานนำเสนอเนื้อหาการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เป้าหมายการดำเนินงานปีนี้ และยังนำเสนอเรื่องราวการปรับใช้เทคโนโลยีทั้งด้านสินเชื่อ และเทคโนโลยีด้านนายหน้าประกัน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจของ บมจ.เงินติดล้อ ที่ได้สร้าง พัฒนา และปูพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมามากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังสร้างความกระหายในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้กับเหล่าขุนพล โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแต่ละส่วนงานอีกด้วย ทั้งหมดนี้ เพื่อให้เหล่าผู้นำที่เข้าร่วมงานได้รับรู้ เข้าใจ และสามารถนำเนื้อหาสาระไปถ่ายทอดสู่พนักงานชาวเงินติดล้ออีกกว่า 7,000 คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ สานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส ไปพร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารและพนักงานจากองค์กรชั้นนำหลากหลายแห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ TIDLOR Culture Camp เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่ผสมผสานค่านิยมองค์กรและการดำเนินธุรกิจเข้าด้วยกัน ถ่ายทอดออกมาเป็นแนวคิดและวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยโครงการ TIDLOR Culture Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อ ไปสู่องค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ 1 [email protected] หรือเยี่ยมชมรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com/academy

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 1 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น