หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ สร้าง Brand loyalty คว้ารางวัลแบรนด์ที่ผู้ใช้สินเชื่อไว้วางใจ อันดับ 1 ถึง 3 ปีซ้อน

เงินติดล้อ สร้าง Brand loyalty คว้ารางวัลแบรนด์ที่ผู้ใช้สินเชื่อไว้วางใจ อันดับ 1 ถึง 3 ปีซ้อน

21 ตุลาคม 2564
เงินติดล้อ สร้าง Brand loyalty คว้ารางวัลแบรนด์ที่ผู้ใช้สินเชื่อไว้วางใจ อันดับ 1 ถึง 3 ปีซ้อน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอกย้ำอีก 1 ความสำเร็จในการคว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand Award 2021 ในฐานะองค์กรที่ผู้บริโภคไว้วางใจและเชื่อถือที่สุด ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งแบรนด์เงินติดล้อได้รับรางวัลดังกล่าวถึง 3 ปีซ้อน สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และความมุ่งมั่นในการยกระดับบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ก่อให้เกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand loyalty) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ นอกจากนี้เงินติดล้อยังมีความพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการสร้างโอกาสที่เป็นธรรมและโปร่งใส ให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ และส่งเสริมการเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยให้กับผู้คน เพื่อช่วยให้ผู้คนในสังคมมีชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ที่ยึดมั่นเสมอมา

รางวัล Thailand’s Most Admired Brand Award จัดโดย นิตยสาร BrandAge ซึ่งการจัดอันดับรางวัลดังกล่าวมาจากผลสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั่วประเทศ ที่มีความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อแบรนด์ชั้นนำในหมวดธุรกิจแต่ละประเภทของประเทศไทย

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น