หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร TIDLOR ชวนอ่านจดหมายถึงผู้ถือหุ้นปี 66 บอกเล่าความสำเร็จที่ผ่านมา

TIDLOR ชวนอ่านจดหมายถึงผู้ถือหุ้นปี 66 บอกเล่าความสำเร็จที่ผ่านมา

12 มีนาคม 2567
TIDLOR ชวนอ่านจดหมายถึงผู้ถือหุ้นปี 66 บอกเล่าความสำเร็จที่ผ่านมา

บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) ไม่เคยทำให้ผิดหวัง ปี 66 ที่ผ่านมายังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ท้าทายมากมาย ล่าสุด คุณหนุ่ม ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังคงลงมือเขียนจดหมายถึงผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ความยาวถึง 33 หน้า ด้วยตัวเอง โดยมีประเด็นน่าสนใจมากมาย เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างแท้จริง ความสามารถในการชำระหนี้ การติดตามทวงถามหนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยง ความสำคัญของข้อมูลประวัติชำระหนี้ ซึ่งปีที่ผ่านมาช่วยลูกค้าที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินจำนวน 78,359 คน ให้สามารถมีประวัติที่ดีกับเครดิตบูโร (NCB) ได้ และด้านการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงประกันได้เพิ่มขึ้น จากการให้ผ่อนประกันด้วยเงินสด 0% สูงสุด 10 เดือน ซึ่งจากผลสำรวจช่วยให้ลูกค้า 3 ใน 5 คน สามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวการส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน อีกด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางการส่งเสริมให้บริการทางการเงินเกิดความครอบคลุม และยั่งยืน (Financial Inclusion) นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 จากการใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี และใช้แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งในการสร้างศักยภาพของบริษัทฯ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดถูกเรียบเรียงอย่างชัดเจน จริงใจ โปร่งใส่ แบบตรงไปตรงมา ในฐานะตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนรายบุคคล และนักลงทุนสถาบันกว่า 60,000 ราย ที่ถือเป็นเจ้าของ บมจ.เงินติดล้อ หรือ หุ้น TIDLOR ร่วมกัน
สำหรับท่านผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่สนใจสามารถอ่าน จดหมายผู้ถือหุ้นTIDLOR ประจำปี 2566 คลิก

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น