หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ ปล่อยแบรนด์ลูก “ประกันติดล้อ”

เงินติดล้อ ปล่อยแบรนด์ลูก “ประกันติดล้อ”

01 มิถุนายน 2565
เงินติดล้อ ปล่อยแบรนด์ลูก “ประกันติดล้อ”

คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า “เงินติดล้อ ได้เปิดตัวแบรนด์ ประกันติดล้อ แบรนด์นายหน้าประกันภัยอันดับ 2 ของประเทศไทย อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการจดจำในแบรนด์ “ประกันติดล้อ” ในฐานะนายหน้าประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น และการแยกแบรนด์นายหน้าประกันภัยและสินเชื่อทะเบียนรถออกจากกันอย่างชัดเจน และยังมีส่วนช่วยให้การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

เงินติดล้อริเริ่มธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในปี 2556 โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ จึงเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี ผนวกเข้ากับพื้นฐานการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยในช่วงที่ผ่านมาเติบอย่างก้าวกระโดด และในปี 2562 ได้ขยายธุรกิจไปสู่นายหน้าประกันชีวิต เพื่อให้สามารถนำเสนอความคุ้มครองด้านประกันภัยได้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ “ประกันติดล้อ” ยังถือเป็นผู้ริเริ่มการนำเสนอทางเลือกให้ลูกค้าสามารถแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยเงินสด ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่มีดอกเบี้ย คุ้มครองทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่งวดแรก ได้จริง ซึ่งปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือกแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้สูงสุด 10 งวด “ประกันติดล้อ” เป็นนายหน้าประกันภัยที่มุ่งเน้นลูกค้ารายย่อย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจร เช่น ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันคุ้มครองสินเชื่อ และประกันภัยอื่นๆ ผ่านช่องทางสาขาทั่วประเทศ ช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางออนไลน์ โดยมีพนักงานกว่า 5,000 คนที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านประกันภัยและมีใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยอย่างถูกต้องพร้อมให้คำแนะนำด้านประกันภัย และมีบริษัทประกันภัยชั้นนำร่วมเป็นพันธมิตร 20 แห่ง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้า ผนวกเข้ากับการใช้นวัตกรรมในการนำเสนอขายประกันภัยผ่านแพลตฟอร์มอินชัวร์เทค (InsurTech) ที่เงินติดล้อสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อสร้างมาตรฐานการจำหน่ายประกันภัยที่สูงขึ้นให้กับลูกค้าโดยสามารถเลือกรับเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสม และรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยของเงินติดล้อมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว กระทั่งในปี 2564 สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 2 ของกลุ่มนายหน้าประกันวินาศภัยที่มุ่งเน้นลูกค้ารายย่อยในประเทศไทย เมื่อเทียบจากเบี้ยประกันภัยรับรวม ปี 2564 อย่างเต็มภาคภูมิ

ทั้งนี้ตราสัญลักษณ์ “ประกันติดล้อ” ถูกออกแบบอยู่บนแนวคิดเรื่องการปกป้อง ความคุ้มครอง ความมั่นคงครอบคลุม และความน่าเชื่อถือ เสมือนกับโล่ที่คอยดูแล คุ้มภัยให้ลูกค้า ได้รับความอุ่นใจ และความสบายใจในการใช้บริการ และถูกนำมาผสมผสานกับโลโก้หลัก เพื่อให้รู้สึกถึงความมั่นคง และปลอดภัย โดยมีสีหลัก 2 สี ประกอบด้วย สีน้ำเงิน NTL BLUE หมายถึง ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ และสามารถสื่อถึงความเฉลียวฉลาด ความคล่องแคล่วว่องไว ผนวกเข้ากับ สีเหลืองทอง GOLDEN YELLOW สื่อถึงพลังด้านบวก ความสุข ความมั่งคั่ง อบอุ่น เป็นมิตร และยังแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

คุณอาฑิตยา พูนวัตถุ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายนายหน้าประกันภัย บมจ.เงินติดล้อ กล่าวว่า “ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทมีเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวม 5,220 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 30% จากปี 2563 ส่งผลให้ประกันติดล้อครองอันดับ 2 ของนายหน้าประกันภัยที่มุ่งเน้นลูกค้ารายย่อย เมื่อเทียบจากเบี้ยประกันภัยรับรวม ในปี 2564 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ จากการมุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมด้านการนำเสนอขายประกันภัย เพื่อส่งเสริมความคุ้มครองด้านประกันภัยให้กับลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้ที่ผ่านมายังได้รับการตอบรับที่ดีจากการให้ลูกค้าสามารถเลือกแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยรถ 0% ด้วยเงินสด เป็นระยะเวลาสูงสุด 10 งวด จากเดิม 6 งวด และให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อเริ่มจ่ายประกันงวดแรก”

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น